Inschrijvingen - Ben jij er klaar voor?

Hoe schrijf ik me in voor volgend schooljaar?

Vanaf 7 januari t.e.m. 28 februari 2019 kunnen broers en zussen van leerlingen van Het Atheneum met voorrang worden ingeschreven. Uiteraard kan u broers of zussen van onze leerlingen ook na 28 februari nog inschrijven, maar ze genieten dan geen voorrang meer.

De inschrijvingen voor het eerste jaar starten op vrijdag 1 maart 2019
Na vrijdag 1 maart kunnen inschrijvingen tijdens de schooluren gebeuren of op een moment naar keuze. Neem contact op met de school zodat we een afspraak kunnen maken op een moment dat u het best past. Dat kan via een telefoontje naar 02 251 06 76 of een e-mail naar leerlingensecretariaat@hetatheneum.be .

Inschrijvingen voor het tweede tot het zesde middelbaar starten vanaf 26 juni 2019.

Wij verwelkomen jullie graag op onze infonamiddag op zaterdag 9 februari 2019.

Informatie Indien u vorig jaar een studietoelage ontvangen heeft dan heeft de school hiervan een bewijs nodig. Dit kan een rekeninguittreksel zijn of een bewijs van de afdeling Studietoelagen.

 

Meebrengen?

Wat neem ik mee bij een inschrijving? 

Kids-ID
KidsID
Kleefbriefje Mutualiteit
KAVI - Inschrijvingen 2
Infobrochures 2018

infobrochure
infobrochure