EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN (Aanmelden vanaf 01/03/2019)

Beste ouder,

In deze brochure vind je alle informatie die nodig is om jouw kind in te schrijven voor schooljaar 2019 – 2020 in een secundaire school in Grimbergen, Machelen en Vilvoorde.

Elke leerling heeft recht op een plaats in een secundaire school naar keuze, zolang er voldoende vrije plaatsen in deze school zijn.

Wij raden aan om je vooraf zoveel mogelijk te informeren over het pedagogisch project en het schoolreglement van de scholen.

Vraag indien nodig extra advies aan de school en het CLB om een doordachte keuze te kunnen maken.

 

Belangrijk!

Alle leerlingen die starten in 1A of 1B moeten eerst aanmelden via de computer en dan pas inschrijven in de school.

Alle andere leerlingen schrijven zich rechtstreeks in de school in.

Kinderen die al ingeschreven zijn in een secundaire school blijven gewoon ingeschreven.

Aanpassing inschrijvingen

Normaal gezien zouden de inschrijvingen voor het eerste jaar starten op 1 maart 2019. Er zou dit schooljaar echter een aanpassing komen aan het inschrijvingsdecreet, waardoor er elektronisch zou moeten ingeschreven worden en waardoor de start van de inschrijvingen zou verschoven worden naar april of mei. Er zouden bovendien geen voorrangsgroepen meer zijn, behalve voor broers en zussen van bestaande leerlingen en kinderen van personeel.

Zodra we meer info hebben over deze wijzigingen, zetten we die op deze webpagina. Als je graag persoonlijk op de hoogte gehouden wordt, kan je dat vragen via info@hetatheneum.be. We sturen je dan een bericht als er duidelijkheid is.

Meebrengen?

Wat neem ik mee bij een inschrijving? 

Kids-ID
KidsID
Kleefbriefje Mutualiteit
KAVI - Inschrijvingen 2
Infobrochures 2018

infobrochure
infobrochure