Belangrijke mededeling m.b.t. de inschrijvingen voor het eerste middelbaar op donderdag 1 maart 2018.

Beste ouders,

Gezien er volgende week  felle vriestemperaturen verwacht worden (tot -7°C in de nacht van woensdag 28/2 op donderdag 1/3) en wij het fenomeen van kamperende ouders niet kunnen negeren, zullen wij dit jaar uitzonderlijk de deuren van de school openen zodat jullie niet in de vrieskou hoeven te staan bibberen om jullie zoon / dochter te kunnen inschrijven. 
Er zal opvang zijn vanaf woensdagavond 22 uur. Ouders die komen aanschuiven aan de hoofdingang kunnen aanbellen en krijgen toegang tot de refter. Graag wijzen wij er uitdrukkelijk op dat er niets verandert aan de bestaande richtlijnen. Het toewijzen van inschrijvingsnummers en registreren op de inschrijvingslijst start pas op donderdag 1 maart vanaf 9 u en de administratieve afhandeling van de inschrijving kan pas gebeuren vanaf 16.30 u 's namiddags. 

Graag benadrukken wij dat het zeker niet onze intentie is om de kampeertoestanden in Vlaanderen aan te wakkeren, maar wij willen voorkomen dat mensen onderkoeld zouden raken in hun wens om zoon / dochter te kunnen inschrijven in hun voorkeursschool.

Inschrijvingen - Ben jij er klaar voor?

Hoe schrijf ik me in?

Vanaf 8 januari  t.e.m. 23 februari 2018
 kunnen broers en zussen van leerlingen van Het Atheneum met voorrang worden ingeschreven. Uiteraard kan u broers of zussen van onze leerlingen ook na 28 februari nog inschrijven, maar ze genieten dan geen voorrang meer.

Na donderdag 1 maart kunnen inschrijvingen tijdens de schooluren gebeuren of op een moment naar keuze. Neem contact op met de school zodat we een afspraak kunnen maken op een moment dat u het best past. Dit kan via een telefoontje naar 02 251 06 76 of een e-mail naar leerlingensecretariaat@hetatheneum.be.

Leerlingen van het tweede jaar en hoger kunnen zich inschrijven vanaf 16 april 2018

Wij verwelkomen jullie graag op onze infonamiddag op zaterdag 3 februari van 14 uur tot 17 uur.

Informatie Indien u vorig jaar een studietoelage ontvangen heeft dan heeft de school hiervan een bewijs nodig. Dit kan een rekeninguittreksel zijn of een bewijs van de afdeling Studietoelagen.

 

Meebrengen?

Wat neem ik mee bij een inschrijving? 

Kids-ID
KidsID
Kleefbriefje Mutualiteit
KAVI - Inschrijvingen 2
Infobrochures 2018

infobrochure
infobrochure