Inschrijvingen - Ben jij er klaar voor?

Hoe schrijf ik me in?

Vanaf 8 januari  t.e.m. 23 februari 2018
 kunnen broers en zussen van leerlingen van Het Atheneum met voorrang worden ingeschreven. Uiteraard kan u broers of zussen van onze leerlingen ook na 28 februari nog inschrijven, maar ze genieten dan geen voorrang meer.

Alle leerlingen uit het zesde leerjaar van de basisschool kunnen zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven voor het schooljaar 2018-2019. Om te vermijden dat mensen een hele dag voor de schoolpoort blijven wachten, starten we vanaf 9 uur met het toewijzen van inschrijvingsnummers die de volgorde op de inschrijvingslijst bepalen. Op die manier kan u, na het ontvangen van een inschrijvingsnummer, terugkomen vanaf 16.30 uur en hoeft u niet de hele dag te wachten om uw plaats in de wachtrij te behouden. Let wel: als u, na het ontvangen van een inschrijvingsnummer, uw kind diezelfde dag niet meer komt inschrijven, vervalt dit nummer.

Na donderdag 1 maart kunnen inschrijvingen tijdens de schooluren gebeuren of op een moment naar keuze. Neem contact op met de school zodat we een afspraak kunnen maken op een moment dat u het best past. Dit kan via een telefoontje naar 02 251 06 76 of een e-mail naar leerlingensecretariaat@hetatheneum.be.

Leerlingen van het tweede jaar en hoger kunnen zich inschrijven vanaf 16 april 2018

Wij verwelkomen jullie graag op onze infonamiddag op zaterdag 3 februari van 14 uur tot 17 uur.

Informatie Indien u vorig jaar een studietoelage ontvangen heeft dan heeft de school hiervan een bewijs nodig. Dit kan een rekeninguittreksel zijn of een bewijs van de afdeling Studietoelagen.

 

Meebrengen?

Wat neem ik mee bij een inschrijving? 

Kids-ID
KidsID
Kleefbriefje Mutualiteit
KAVI - Inschrijvingen 2
Infobrochures 2018

infobrochure
infobrochure