BELEIDSUITVOEREND
Directeur

Annick Albert

Adjunct-directeur

Mieke Lomme

Pedagogisch coördinator

Annelies Haverhals

Coördinator

Kevin Jacobs

BELEIDSADVISEREND
Schoolraad
Pedagogische raad
Leerlingenraad
BOC
Werkgroepen
BELEIDSONDERSTEUNEND
Leerlingensecretariaat

Hannelore Peeters

Jorunn Vandecan

Bart Vankelecom

Economaat

Patrick De Meersman

Personeelssecretariaat

Els Schoetens

Kelly De Backer

ICT + Smartschool

Ken Degreef