Samen leren samenleven = samen organiseren.

  • 23 maart 2018

Naar jaarlijkse gewoonte hadden de economieleerlingen van het 4de jaar een uitstap uitgewerkt.

Alles was perfect georganiseerd en het enige waar de leerlingen geen invloed op hadden -het weer- viel een beetje tegen. Gelukkig speelde het grootste gedeelte van de uitstap zich onder de grond af.

De leerlingen kregen onder in de mijngangen niet enkel uitleg over het leven in de mijnen zelf, maar er werd hen tegelijkertijd een belangrijk boodschap meegegeven: “Onder de grond is iedereen zwart en het harde werk dat hier vroeger werd gedaan door zowel mannen, vrouwen als kinderen wordt nog altijd gedaan door én mannen én vrouwen én kinderen, maar dan elders in de wereld. Denk daar eens aan wanneer je iets aankoopt.”

Een mooi en krachtig monument uit onze economische geschiedenis met een even mooie en krachtige boodschap voor de toekomst.

Blegny2018
Blegny2018
Blegny2018
Blegny2018
Blegny2018
Blegny2018
Blegny2018
Blegny2018
Blegny2018
Blegny2018