1ste jaar STEM
banner stem

Omdat we het als school erg belangrijk vinden dat onze leerlingen met passie en goesting de 21ste eeuw kleur kunnen geven, en dat zij zelf aan het roer kunnen staan van de ontdekkingstocht naar hun talenten, biedt het Go! Atheneum Vilvoorde vanaf schooljaar 2018-2019 in het eerste en het derde middelbaar de studierichting STEM aan.

STEM staat voor ‘Sciene, Techology, Engeneering & Mathematics’ en biedt als studierichting een dynamische kijk op de wereld van nu en morgen. Wetenschappelijke, wiskundige, technische en engineering-gelinkte concepten en praktijken worden er op een interdisciplinaire manier verwerkt en toegepast. Daarnaast zijn ook probleemoplossend denken, onderzoek plannen en uitvoeren, data analyseren en interpreteren, verklaringen en oplossingen formuleren, evalueren en overbrengen ... essentiële aspecten om een STEM-uitdaging aan te gaan.

We leven in een snel veranderende kennismaatschappij waar thema’s als gezondheid, energie, globalisering, ecologie, duurzaamheid... onmiskenbare uitdagingen met zich meebrengen. Technische-, wetenschappelijke- en ICT-ontwikkelingen… die op deze uitdagingen inspelen, hebben een steeds grotere impact op ons dagelijks leven. In het 21ste-eeuwse denken en handelen zijn deze thema’s en ontwikkelingen daarom ook een prominente plaats gaan innemen. Door de dynamiek en methodiek van de wereld van morgen deel te laten uitmaken van hun gezichts- en aandachtsveld op school, en door deze te linken aan de onderliggende tendensen die onze kennismaatschappij sturen, leren leerlingen omgaan met vernieuwing en kunnen ze uitgroeien tot ingenieurs van hun eigen toekomst.

STEM is naast een voorbereiding op het leven, ook een voorbereiding op verdere studies. Wanneer jongeren keuzes moeten maken is het van cruciaal belang om hen de brede waaier aan mogelijkheden te tonen, hen bij te staan bij deze keuzes en hen te wijzen op de onlosmakelijke samenhang tussen diverse sectoren en beroepen in een technisch en wetenschappelijk hoogstaande kennismaatschappij. De STEM-richting draagt haar steentje bij op deze zoektocht door de samenhang steeds opnieuw tastbaar te maken aan de hand van interdisciplinaire projecten die steeds even ambitieus als fascinerend pogen te zijn.

Meer informatie over STEM en STEM-projecten van de school kan je terugvinden op  http://stem.samvanroy.be/ 

Lestabel
Vakken lesuren / week
STEM 4
   
Aardrijkskunde 2
Artistieke vorming 1
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 1
Godsdienst / N.C. Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
Wiskunde 5
   
Modules: sport en gezondheid, kunst en cultuur 1
Tools for life 1
TOTAAL 32