Humane Wetenschappen 2de graad
Humane Wetenschappen

Cultuur- en gedragswetenschappen:

Leerlingen Humane Wetenschappen cultiveren een interesse in de maatschappelijke, individuele, sociale en culturele aspecten van de werkelijkheid. Ze gaan op zoek naar verklaringen voor mens- en wereldbeelden vanuit een open maar tevens kritische ingesteldheid. Als school bieden we de nodige begeleiding om de  - stapsgewijs verworven - inzichten en onderzoeksvaardigheden wetenschappelijk te onderbouwen en verder te ontwikkelen.

De richtingsvakken cultuur- en gedragswetenschappen tonen een sterke inhoudelijke verwantschap. Toch onderscheiden ze zich van elkaar door de domeinen van waaruit ze de werkelijkheid observeren. Tot de cultuurwetenschappen behoren de domeinen: culturele antropologie, ethiek, esthetica, communicatie, filosofie, recht en politiek. Gedragswetenschappen laat je onder andere kennismaken met communicatie, psychologie, pedagogie en sociologie. Deze contexten worden in de tweede graad geïntroduceerd en gestructureerd, en worden in de derde graad verdiept met nadruk op analyse, actualiteit en kritisch inzicht.

De richting Humane Wetenschappen bereidt leerlingen voor op hogere studies. De domeinen waarbinnen humane wetenschappers zich na het middelbaar kunnen begeven zijn talrijk en deze variatie wordt weerspiegeld in de waaier aan aangeboden leerdomeinen. Cultuur- en gedragswetenschappen maken zich sterk een uitstekende inhoudelijk en methodologische basis te vormen voor verdere studies in alle menswetenschappelijke richtingen.

De missie van de school is om van elke leerling Humane Wetenschappen een kritische, geïnteresseerde, enthousiaste, wereldburger te maken, die in staat is om op een wetenschappelijke manier om te gaan met contacten tussen en binnen mensen en culturen.

Lestabel
3 Humane Wetenschappen 4 Humane Wetenschappen

 

Brochure Humane Wetenschappen
Studieloopbaan

Selecteer in onderstaande lijst onmiddellijk de studierichting waar u graag meer informatie over wenst.

1steGraad

Latijn

STEM

Moderne

2deGraad

Wetenschappen

Wetenschappen

Moderne Talen - Wiskunde

Economie

Economie - Wiskunde

Economie - Talen

Latijn

Latijn - Wiskunde

Latijn - Talen

Humane Wetenschappen

3deGraad

Wetenschappen

Wetenschappen - Wiskunde (7u)

Wetenschappen - Moderne Talen (5u)

Economie

Economie - Wetenschappen (5u)

Economie - Wiskunde (7u)

Economie - Moderne Talen (3u of 5u)

Latijn

Latijn - Wiskunde (7u)

Latijn - Wetenschappen (5u)

Latijn - Moderne Talen (3u of 5u)

Humane Wetenschappen