2de jaar Moderne Wetenschappen - optie FLEX
Moderne

Wetenschappelijk werk en natuurwetenschappen:

In de vakken wetenschappelijk werk en natuurwetenschappen ligt de nadruk op het onderzoeken en het ontwikkelen van vaardigheden aan de hand van leerlingenproeven en informatieopdrachten. Deze vaardigheden zijn gericht op het onderzoekend leren, informatieverwerving en communicatie over de natuurwetenschappen. Wetenschappelijk werk sluit nauw aan bij het vak natuurwetenschappen; de thema’s en doelstellingen van natuurwetenschappen worden verder onderzocht in het vak wetenschappelijk werk.

Economie:

Ben je kritisch ingesteld? Heb je belangstelling voor actualiteit en economisch-maatschappelijke problemen? Wil je de processen achter economische gebeurtenissen onderzoeken en verklaren? Wil je weten hoe je de boekhouding moet voeren binnen een onderneming? Wil je later een eigen zaak starten? Zoek je een stevige basis voor je hogere studies? Dan ben jij een geschikte leerling voor de richting economie.

In de 1ste graad is het immers al mogelijk om voor de richting economie te kiezen en maak je kennis met het economisch gebeuren vanuit je eigen leefwereld. Spelenderwijs maak je kennis met allerlei economische begrippen die als voorbereiding kunnen dienen voor de 2de en de 3de graad.

FLEX:

Tijdens de lessen FLEX geven leerkrachten leerlingen de kans om bij te leren op een creatieve en afwisselende manier, om zo in alle andere schoolvakken nog beter te kunnen volgen. De leerlingen leren de schooltaal goed begrijpen én ze leren hoe ze die zelf kunnen gebruiken. Hierdoor zullen hun kansen tot succes alleen maar vergroten.  

De leerlingen werken tijdens deze lesuren op hun tempo. Ze leren op een speelse manier zelfstandig of in groepjes projecten uitwerken en taalvaardigheden inoefenen. 

Lestabel
Vakken lesuren / week
Godsdienst / N.C. Zedenleer 2
Nederlands 5
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 2
Plastische opvoeding 1
Lichamelijke opvoeding 2
Techniek 2
Economie 2
Wetenschappelijk werk 2
FLEX (Nederlands, Frans, wiskunde) * 2
TOTAAL 32

* leerkracht (in overleg met leerling) bepaalt wat nodig is