2de jaar Basisoptie Moderne Talen en Wetenschappen
Moderne

 

Deze basisoptie is geknipt voor leerlingen die zich willen verdiepen in interessante componenten van zowel de moderne talen als de exacte wetenschappen.

Moderne talen

De leerlingen leren meer te doen met taal.  Ze communiceren bedreven in veel verschillende situaties die met hun interesses te maken hebben, maar ook in situaties uit vele andere werelden.

Samen verkennen ze de samenleving aan de hand van taal: zoveel mensen, zoveel verschillende talen … Waar komen al die verschillen vandaan en waar dienen ze toe? Hoezeer lijken alle talen en culturen op elkaar? Op welke punten vinden de moderne talen en taalvariëteiten elkaar? Hoe verruimen we ons wereldbeeld via fictie? Hoe verbreden we onze woordenschat door meer te lezen? Chillen met een boek in een hoek, vallen voor een film, fijnproeven van de taal van diverse groepen en bekijken wat die taal met ons doet om erbij te horen, ‘kilometers maken’ in het Nederlands, Engels en Frans  …

In deze basisoptie worden de leerlingen fermer in communicatieve en literaire vaardigheden. Ze beginnen bovendien een ontdekkingstocht in taal als wetenschap. 

Wetenschappen

De leerlingen kijken onderzoekend naar de wereld. Vanuit verwondering gaan ze op zoek naar antwoorden voor vragen die ze zich stellen. Door te experimenteren, te observeren, terreinonderzoek uit te voeren, informatie te verwerven en te verwerken, leren ze om te gaan met wetenschappelijke vaardigheden. Zo komen ze tot betrouwbare en verifieerbare verklaringen voor de onderzochte verschijnselen. Hierbij doen ze ook een beroep op wiskundige en computationele vaardigheden. Ze leren de onderzoeksresultaten zowel mondeling als schriftelijk te rapporteren en te motiveren.

 

 

Lestabel
Vakken lesuren / week

Moderne Talen (3u) en Wetenschappen (2u)

5
   
Aardrijkskunde 1
Artistieke vorming 1
Engels 2
FIKS 1
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst / N.C. Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
STEM 2
Wiskunde 4
   
Modules: economie en organisatie, maatschappij en welzijn 1
Tools for life 1
TOTAAL 32