3de jaar Bedrijfswetenschappen

Visie op de studierichting

Bedrijfswetenschappen is een economisch-wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom, binnen het studiedomein Economie en Organisatie.
Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte elementen van economische wetenschappen (algemene economie en bedrijfswetenschappen) aan bod en verdiepende wiskunde vanuit de basisvorming.
Dit laatste met het oog op toepassingen in functie van economische wetenschappen in de derde graad.
In tegenstelling tot de studierichting Economische wetenschappen omvat deze studierichting dus een meer toepassingsgericht niveau van wiskunde.


Leerlingenprofiel

Bedrijfswetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door economie als abstracte én toegepaste wetenschap en toegepaste wiskunde in functie van economie.

Lestabel
Vakken Lesuren / week
Basisvorming (25u)  
Aardrijkskunde 1
Engels 3
FikCS 1
Frans 3
Geschiendenis 2
Godsdienst / N.C. Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 3
Nederlands 4
Wiskunde 4
Specifiek gedeelte (5u)  
Economie 4
Economische wiskunde 1
Keuzegedeelte (2u)  
Tools for Life, Keuzemodule, Remediëring 2