3de jaar Moderne talen

Visie op de studierichting

Moderne talen is een studierichting in de finaliteit doorstroom.
Leerlingen verdiepen in de eerste plaats hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands.
Daarnaast krijgen zij een extra vreemde taal, namelijk het Duits. Op basis van de keuzes die de school maakt, kunnen zij daarenboven in het complementair gedeelte ook Spaans of een andere vreemde taal volgen.
Deze studierichting daagt leerlingen tevens uit op basis van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.


Leerlingenprofiel

Deze studierichting is bestemd voor leerlingen met een brede talige en culturele interesse.
Zij zijn hongerig naar vele talen, spreken graag meerdere vreemde talen, zijn nieuwsgierig naar hoe taal als systeem werkt en willen weten wat de impact van taal op cultuur en samenleving is.
Zij lezen ook graag en staan open voor allerlei vormen van literatuur.

Lestabel
Vakken Lesuren / week
Basisvorming (25u)  
Aardrijkskunde 1
Engels 3
FikCS 1
Frans 3
Geschiendenis 2
Godsdienst / N.C. Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 3
Nederlands 4
Wiskunde 4
Specifiek gedeelte (5u)  
Duits 2
Engels+ 1
Frans+ 1
Nederlands+ 1
Keuzegedeelte (2u)  
Tools for Life, Keuzemodule, Remediëring 2