3de jaar Natuurwetenschappen

Visie op de studierichting

Natuurwetenschappen is een wetenschappelijke studierichting in de tweede graad uit de finaliteit doorstroom.
Het domeinoverschrijdend karakter biedt de leerlingen een brede, algemene vorming.
Het specifiek gedeelte zorgt voor een verdieping in de wetenschapsvakken en voor een sterkere wiskundige ontwikkeling.
Natuurwetenschappen stoomt leerlingen klaar voor een wetenschappelijke studierichting in de derde graad uit de finaliteit doorstroom, met de intentie tot een vervolg in het hoger onderwijs.


Leerlingenprofiel

Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde.
Ze zijn nieuwsgierig van aard, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren.
Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal.
De leerlingen zijn in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken.
Ze hebben aandacht voor correct taalgebruik en willen hun communicatieve vaardigheden versterken.
Deze leerlingen zien voor zichzelf een toekomst weggelegd in een wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

Lestabel
Vakken Lesuren / week
Basisvorming (25u)  
Aardrijkskunde 1
Engels 3
FikCS 1
Frans 3
Geschiendenis 2
Godsdienst / N.C. Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 3
Nederlands 4
Wiskunde 4
Specifiek gedeelte (5u)  
Biologie+ 1
Chemie+ 1
Fysica+ 1
Gevorderde wiskunde 1
STEM 1
Keuzegedeelte (2u)  
Tools for Life, Keuzemodule, Remediëring 2