3de jaar Sportwetenschappen

Visie op de studierichting

Deze richting focust op het bestuderen van wetenschapsdomeinen.
Leerlingen beoefenen verschillende bewegings- en sportactiviteiten en krijgen zo een dieper inzicht in toegepaste wetenschappen.
De combinatie van deze twee vakdomeinen staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs.


Leerlingenprofiel

Leerlingen in deze studierichting zijn gemotiveerd om wetenschappen en hun toepassingen te bestuderen aan de hand van bewegings- en sportactiviteiten.
Ze ontwikkelen daarbij een breed bewegingsprofiel (KLUSCE) én bereiken een gevorderd niveau voor meerdere bewegingsactiviteiten.
Hierbij focussen ze op het verbreden en verdiepen van hun technische en tactische bewegingsspecifieke competenties.
Dit doen ze binnen drie bewegingsdomeinen: het individuele, interactieve en ritmisch-expressieve domein.

Lestabel
Vakken Lesuren / week
Basisvorming (25u)  
Aardrijkskunde 1
Engels 3
FikCS 1
Frans 3
Geschiendenis 2
Godsdienst / N.C. Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 3
Nederlands 4
Wiskunde 4
Specifiek gedeelte (5u)  
Bewegingswetenschap & L.O. 2
Biologie+ 1
Chemie+ 1
Fysica+ 1
Gevorderde wiskunde 1
Keuzegedeelte (2u)  
Tools for Life, Keuzemodule, Remediëring 2