4de jaar Humane Wetenschappen
Humane Wetenschappen

Cultuur- en gedragswetenschappen:

Leerlingen Humane Wetenschappen cultiveren een interesse in de maatschappelijke, individuele, sociale en culturele aspecten van de werkelijkheid. Ze gaan op zoek naar verklaringen voor mens- en wereldbeelden vanuit een open maar tevens kritische ingesteldheid. Als school bieden we de nodige begeleiding om de  - stapsgewijs verworven - inzichten en onderzoeksvaardigheden wetenschappelijk te onderbouwen en verder te ontwikkelen.

De richtingsvakken cultuur- en gedragswetenschappen tonen een sterke inhoudelijke verwantschap. Toch onderscheiden ze zich van elkaar door de domeinen van waaruit ze de werkelijkheid observeren. Tot de cultuurwetenschappen behoren de domeinen: culturele antropologie, ethiek, esthetica, communicatie, filosofie, recht en politiek. Gedragswetenschappen laat je onder andere kennismaken met communicatie, psychologie, pedagogie en sociologie. Deze contexten worden in de tweede graad geïntroduceerd en gestructureerd, en worden in de derde graad verdiept met nadruk op analyse, actualiteit en kritisch inzicht.

De richting Humane Wetenschappen bereidt leerlingen voor op hogere studies. De domeinen waarbinnen humane wetenschappers zich na het middelbaar kunnen begeven zijn talrijk en deze variatie wordt weerspiegeld in de waaier aan aangeboden leerdomeinen. Cultuur- en gedragswetenschappen maken zich sterk een uitstekende inhoudelijk en methodologische basis te vormen voor verdere studies in alle menswetenschappelijke richtingen.

De missie van de school is om van elke leerling Humane Wetenschappen een kritische, geïnteresseerde, enthousiaste, wereldburger te maken, die in staat is om op een wetenschappelijke manier om te gaan met contacten tussen en binnen mensen en culturen.

Lestabel
Vakken lesuren / week
Cultuurwetenschappen 2
Gedragswetenschappen 2
   
Engels 3
Frans 3
Nederlands 4
   
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Wiskunde 4
   
Geschiedenis 2
Godsdienst / N.C. Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
   
Informatica 1
Onderzoekend leren 1
Vrije ruimte 2
TOTAAL 32