4de jaar Wetenschappen - optie talen

Wetenschappen

Biologie:

Het vak biologie focust zich op de studie van de natuur en het milieu. Als bioloog leer je in het derde jaar de mooie mengelmoes van levende organismen te sorteren in groepjes met dezelfde gelijke kenmerken, leer je waarom we bacteriën zeker niet altijd moeten bestrijden en wat een virus nu eigenlijk is. Ook onderzoeken we hoe planten en dieren functioneren, hoe ze hun omgeving gebruiken en samenleven in gemeenschappen. Je bestudeert het functioneren van natuurlijke ecosystemen en de invloed van de mens op het natuurlijke milieu. In het vierde jaar richten we de ogen op onszelf en leren we hoe de verschillende stelsels van het menselijk lichaam samenwerken: Waarom gaat ons hart sneller slaan wanneer we een berichtje zien verschijnen van ons liefje en waarom gedragen we ons zo? Tijdens de lesuren biologie leer je kortom het leven op aarde begrijpen.

Als bioloog kan je goed observeren en beschik je over de nodige handigheid om laboratoriumexperimenten te leren uitvoeren en veldwerk te verrichten. Zo trekken we er in het derde jaar een hele dag op uit om zelfstandig land- en wateronderzoek uit te voeren met professionele toestellen. Ook nauwkeurigheid en doorzettingsvermogen zijn een must voor het rapporteren van je eigen onderzoeken. Het echte werk dus!

Biologie is echter meer dan kennis verwerven; in het uur wetenschappelijk werk leer je zelfstandig informatie zoeken en verwerken, leer je je eigen werk en dat van medestudenten kritisch te beoordelen en gebruik te maken van gespecialiseerde wetenschappelijke literatuur. Uiteraard spenderen we ook talrijke uren in het labo en leer je een aantal basistechnieken. Het maken van preparaten, isoleren van DNA uit een stuk fruit en genetische experimenten met tomatenplantjes zijn slechts enkele voorbeelden. Hier wordt ook ruimte gemaakt om je zin voor wetenschappelijk initiatief verder te ontwikkelen.

Fysica:

Fysica is overal!

In de lessen fysica bestuderen we fenomenen die overal rond ons optreden: bewegingen en krachten, licht, faseovergangen, druk, elektriciteit en magnetisme, trillingen en golven, …
We starten telkens met de observatie: wat gebeurt er net? Vervolgens bekijken we waarom dit gebeurt en welke factoren deze fenomenen kunnen beïnvloeden.
Kies je voor een wetenschappelijke richting, dan gaan we hier allemaal wat dieper op in en gebruiken we de stevige basis wiskunde die jullie doorheen de jaren vergaren.
In de richting Wetenschappen-Wiskunde krijg je zelfs nog een extra uur fysica, dat we gebruiken om meer proeven uit te voeren, om de leerstof uit de theorielessen wat meer uit te diepen en om enkele extra thema’s te behandelen (botsingen, supergeleiding, medische beeldvorming, …).

Chemie:

In de tweede graad maak je tijdens de lessen chemie of scheikunde kennis met een heel aantal nieuwe begrippen. Daar je misschien al weet wat atomen en moleculen zijn, leer je nu ook veel meer bij over het periodiek systeem, verschillende verbindingsklassen, reactiesoorten en ontdek je belangrijke toepassingen in ons dagelijks leven. Je zal merken dat chemie echt overal is!

In het labo leer je basisapparatuur opstellen en gebruiken en zal je doorheen de lessen verschillende laboratoriumtechnieken leren toepassen. Hierbij wordt er verwacht dat je nauwkeurig kan werken en met een kritische blik naar bekomen resultaten leert kijken.

Leerlingen die in de tweede graad een richting volgen met twee lesuren chemie per week stromen, indien ze willen en kunnen, meestal door naar een wetenschappelijke en wiskunde richting in de derde graad. Een sterke interesse in wetenschappen en wiskunde is hier een must!

Leerlingen die een richting volgen met één lesuur chemie per week zullen doorstromen naar richting waar de focus eerder op andere vakken ligt. De wetenschappen chemie, biologie en fysica komen in deze richting dan opnieuw samen onder het vak ‘natuurwetenschappen’.

Wiskunde:

Indien je in de tweede graad kiest voor de richting wetenschappen, krijg je vijf uur wiskunde per week.  We veronderstellen dan dat je zeer graag met wiskunde bezig bent en dat je bereid bent om elke dag voor wiskunde te studeren en te oefenen.  De basisleerstof wordt uitgediept en er komen extra onderwerpen aan bod.  Het tempo ligt een stuk hoger, de oefeningen zijn moeilijker. De zelfredzaamheid en het probleemoplossend denken alsook het abstract redeneren worden belangrijker. De leerstof van de richtingen met vijf uur wiskunde is dus veel uitgebreider dan deze van de richtingen met vier uur wiskunde en het betreft dus niet gewoon een extra uurtje oefenen.

De leerlingen uit de richtingen met vijf uur wiskunde stromen meestal in de derde graad door naar richtingen met vijf of zeven uur wiskunde. Leerlingen uit de richtingen met vier uur wiskunde stromen in de derde graad meestal door naar een richting met drie uur wiskunde.

Optie talen:

Heb je een passie voor talen? Dan is deze richting vast iets voor jou! Naast de drie uren Engels en Frans in het vaste gedeelte, krijg je nog een extra uurtje Frans en Engels aangeboden. Tijdens deze extra uren draait alles rond communicatie. De vier vaardigheden - lezen, schrijven, luisteren en spreken - komen uitvoerig aan bod. Aan de hand van hedendaags beeldmateriaal trachten wij onze woordenschat uit te breiden en de luistervaardigheid te verbeteren. Met behulp van creatieve spreekopdrachten proberen we de durf om te spreken in een vreemde taal aan te wakkeren. Met behulp van authentiek tekstmateriaal slagen wij erin om onze kennis van de Franse en Engelse en Amerikaanse cultuur uit te breiden. Kortom: na vier jaar in deze richting, kan je alle kanten op!

Lestabel
Vakken lesuren / week
Engels 4
Frans 4
Nederlands 4
   
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Fysica 2
Wiskunde 5
   
Geschiedenis 2
Godsdienst / N.C. Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
   
Informatica 1
Onderzoekend leren 1
TOTAAL 32