5de jaar Economie - Moderne Talen (3u wiskunde)
Economie

Economie:

Ben je kritisch ingesteld? Heb je belangstelling voor actualiteit en economisch-maatschappelijke problemen? Wil je de processen achter economische gebeurtenissen onderzoeken en verklaren? Wil je weten hoe je de boekhouding moet voeren binnen een onderneming? Wil je later een eigen zaak starten? Zoek je een stevige basis voor je hogere studies? Dan ben jij een geschikte leerling voor de richting economie.

In de 3de graad wordt de kennis van het sociaal-economische denken en handelen verder uitgediept. Er worden thema’s van de tweede graad hernomen en analytischer uitgewerkt. Je leert nadenken over economische verschijnselen, er betekenis aan geven en ze confronteren met betekenissen die anderen er aan geven.
Het vak economie wordt vanaf de derde graad opgesplitst in bedrijfsbeleid en algemene economie. Het deelvak bedrijfsbeleid behandelt de aspecten die kaderen binnen het bedrijfsbeleid. Om deze verschillende aspecten van het ondernemen (economische, juridische, boekhoudkundige en ethische) te bestuderen, vertrekken we van de stakeholderstheorie. Volgens deze benadering wordt een bedrijf beschouwd als een netwerk van relaties tussen diverse belangengroepen.
Binnen het deelvak algemene economie worden macro-economische verschijnselen geanalyseerd.

Als extraatje krijg je in het vijfde jaar het vak ondernemerschap en in het zesde fiscaal recht. Dit zijn 2 deelvakken die nog andere zaken binnen het vak economie belichten. Wat als je zelfstandig wil worden? Wat als je begint te werken en belasting moet betalen? Met ondernemerschap enerzijds en fiscaal recht anderzijds proberen we een antwoord te vinden op beide vragen.

Talen

Frans en Engels:

Heb je een passie voor talen? Dan is deze richting vast iets voor jou! Naast de drie uren Engels en Frans in het vaste gedeelte, krijg je nog een extra uurtje Frans en Engels aangeboden. Tijdens deze extra uren draait alles rond communicatie. De vier vaardigheden - lezen, schrijven, luisteren en spreken - komen uitvoerig aan bod. Aan de hand van hedendaags beeldmateriaal trachten wij onze woordenschat uit te breiden en de luistervaardigheid te verbeteren. Met behulp van creatieve spreekopdrachten proberen we de durf om te spreken in een vreemde taal aan te wakkeren. Met behulp van authentiek tekstmateriaal slagen wij erin om onze kennis van de Franse en Engelse en Amerikaanse cultuur uit te breiden. Kortom: na vier jaar in deze richting, kan je alle kanten op!

Duits:

Het doel van de lessen Duits is leerlingen begeesteren voor de prachtige Duitse taal en Duitstalige cultuur. De lessen zijn gericht op communicatieve vaardigheden, het aanleren van strategieën en de bereidheid en durf om te communiceren en informatie uit te wisselen in het Duits. Een aantal behandelde thema’s zijn: shoppen, eten en drinken, school … Er wordt gebruikgemaakt van ondersteunend visueel en auditief materiaal en verschillende werkvormen. Het leerklimaat in de les Duits is positief en er wordt gefocust op wat goed gaat. Leerlingen moeten geen voorkennis hebben van het Duits, iedereen begint op gelijke hoogte.

Spaans:

Hola chicos y chicas,

Wist je dat maar liefst zeshonderd miljoen mensen over de hele wereld Spaans spreken?

Spaans verrijkt je palet vreemde talen dat je in het secundair onderwijs inkleurt. Het leren van de Spaanse taal zal een nieuwe wereld voor je openen. Je leert niet enkel ‘taal’ bij, maar ook krijg je de gelegenheid om de boeiende Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur, geschiedenis en actualiteit te leren kennen.

In deze lessen werk je taakgericht. Dat betekent dat je de kans krijgt om deze mooie Spaanse taal te leren door er iets mee te doen. Spaans zal je op een  actieve en motiverende manier gebruiken in zeer uiteenlopende taalsituaties. Je leert praten door te praten en schrijven door te schrijven, net zoals je flamencodans leert door te dansen. Voor jou betekent het dat je actief bezig bent in de les. Je leraar legt de dingen uit, maar daarnaast ontdek jij ook heel veel. Zo wordt Spaans leren prettiger, concreter en zinvoller. ¡Olé el español!

Wiskunde:

In de richtingen van de tweede graad met optie talen en in de richting Humane Wetenschappen kan je kiezen tussen drie of vijf uur wiskunde. Als je kiest voor vijf uur moet je het vak in de eerste plaats graag doen. Er komen immers wel wat meer onderwerpen aan bod dan in de richtingen met drie uur wiskunde; denk aan ruimtemeetkunde, complexe getallen en integralen. Wiskunde wordt hier wel nog steeds minder theoretisch benaderd dan in richtingen met zeven uur wiskunde.

Lestabel
Vakken lesuren / week
Economie 5
   
Duits 2
Engels 3
Frans 4
Nederlands 4
Spaans 2
   
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 2
Wiskunde 3
   
Geschiedenis 2
Godsdienst / N.C. Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
TOTAAL 32