5de jaar Economie - Wetenschappen
Economie

Economie:

Ben je kritisch ingesteld? Heb je belangstelling voor actualiteit en economisch-maatschappelijke problemen? Wil je de processen achter economische gebeurtenissen onderzoeken en verklaren? Wil je weten hoe je de boekhouding moet voeren binnen een onderneming? Wil je later een eigen zaak starten? Zoek je een stevige basis voor je hogere studies? Dan ben jij een geschikte leerling voor de richting economie.

In de 3de graad wordt de kennis van het sociaal-economische denken en handelen verder uitgediept. Er worden thema’s van de tweede graad hernomen en analytischer uitgewerkt. Je leert nadenken over economische verschijnselen, er betekenis aan geven en ze confronteren met betekenissen die anderen er aan geven.
Het vak economie wordt vanaf de derde graad opgesplitst in bedrijfsbeleid en algemene economie. Het deelvak bedrijfsbeleid behandelt de aspecten die kaderen binnen het bedrijfsbeleid. Om deze verschillende aspecten van het ondernemen (economische, juridische, boekhoudkundige en ethische) te bestuderen, vertrekken we van de stakeholderstheorie. Volgens deze benadering wordt een bedrijf beschouwd als een netwerk van relaties tussen diverse belangengroepen.
Binnen het deelvak algemene economie worden macro-economische verschijnselen geanalyseerd.

Als extraatje krijg je in het vijfde jaar het vak ondernemerschap en in het zesde fiscaal recht. Dit zijn 2 deelvakken die nog andere zaken binnen het vak economie belichten. Wat als je zelfstandig wil worden? Wat als je begint te werken en belasting moet betalen? Met ondernemerschap enerzijds en fiscaal recht anderzijds proberen we een antwoord te vinden op beide vragen.

Wetenschappen:

Biologie:

In de derde graad probeer je als bioloog te begrijpen hoe het leven ontstaan is, waar de enorme diversiteit aan levensvormen vandaan komt en hoe organismen zich blijven aanpassen aan hun omgeving. Je krijgt inzicht in de complexe biochemische processen in de cel en hoe deze gestuurd worden door het genetisch materiaal. Je leert ook je opgedane kennis toe te passen op industrieel niveau door biologie, natuurkunde, scheikunde en technologie met elkaar te combineren. Denk bijvoorbeeld aan lucht- of waterzuivering, aan genetische modificatie van DNA of aan manieren waarop je bacteriën en virussen misschien wel kan ombouwen tot ze precies doen wat jij wilt dat ze doen!

Interesse en aanleg voor exacte wetenschappen zijn de belangrijkste vereisten voor een succesvolle start in de biologie. Je beschikt bovendien over de nodige handigheid om laboratoriumexperimenten te leren uitvoeren. Ook creativiteit en probleemoplossend denkvermogen zijn een must voor het ontwikkelen en uitvoeren van je eigen experimenten.

Biologie is echter meer dan kennis verwerven; in het uur wetenschappelijk werk leer je zelfstandig informatie zoeken en verwerken, leer je je eigen werk en dat van medestudenten kritisch te beoordelen en gebruik te maken van gespecialiseerde wetenschappelijke literatuur. Uiteraard spenderen we ook talrijke uren in het labo en leer je een aantal basistechnieken. Het maken van preparaten, isoleren van DNA uit een stuk fruit en genetische experimenten met tomatenplantjes zijn slechts enkele voorbeelden. Hier wordt ook ruimte gemaakt om je zin voor wetenschappelijk initiatief verder te ontwikkelen.

Fysica:

Meer informatie volgt...

Chemie:

Meer informatie volgt...

Lestabel
Vakken lesuren / week
Economie 5
   
Engels 2
Frans 3
Nederlands 4
   
Aardrijkskunde 2
Biologie 1
Chemie 2
Fysica 2
Wiskunde 5
   
Geschiedenis 2
Godsdienst / N.C. Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
TOTAAL 32