Climate Challenge

  • 15 mei 2018

LEERKRACHT AAN HET WOORD: ELS VAN RILLAER

Studio Globo

Met het project Climate Challenge bieden Studio Globo en WWF leerlingen van de derde graad secundair onderwijs de kans om zich te verdiepen in de internationale klimaatonderhandelingen. Leerlingen vertegenwoordigen een land en bereiden in de klas het standpunt van hun land over een aantal belangrijke klimaatkwesties voor. Tijdens de conferentie van een halve dag zoeken ze verbinding over de landsgrenzen heen om te komen tot een mondiaal antwoord op vb. de verdeling van de CO2 uitstoot of het ter beschikking stellen van een klimaatfonds voor landen in het zuiden die nu al sterk door de gevolgen van klimaatverandering worden getroffen.

Els Van RillaerEls Van Rillaer, leerkracht katholieke godsdienst, vertelt hoe ze het project in GO! Atheneum Vilvoorde en Technisch Atheneum Campus de Brug hebben aangepakt.

Vanuit welke motivatie namen jullie deel?

Wij namen deel met als doel om de leerlingen te laten nadenken over de gevolgen van de klimaatopwarming. De conferentie sprak ons aan omdat het interactief wordt aangepakt. 

Wie was bij het project betrokken?

Het initiatief kwam van de leerkrachten levensbeschouwing, maar al snel werden ook de leerkrachten aardrijkskunde en Nederlands betrokken. In de les aardrijkskunde werd meer informatie gegeven over de opwarming van de aarde. In de lessen Nederlands konden de leerlingen de presentaties van hun land voorbereiden en werd er stilgestaan bij onderhandelingstechnieken.

Omdat veel van onze leerlingen meertalig zijn, werden ook de leerkrachten Frans, Engels en Duits ingeschakeld en kon wie dat wilde zijn presentatie ook in een andere taal voorbereiden.

Hoe hebben de leerlingen het project ervaren?

Door zich in te leven in de positie van een bepaald land, hebben ze meer inzicht gekregen in welke allianties landen maken, hoe ze verbinding zoeken en wat hun verwachtingen en ambities zijn op zo’n internationale conferentie.

Ze hebben ontdekt dat het heel moeilijk is om samen tot een compromis te komen als elk land een eigen agenda heeft. Ze beseffen nu ook heel goed dat er al grote inspanningen zijn gebeurd om te komen tot de huidige afspraken binnen het akkoord van Parijs. 

Organiseert de school nog andere initiatieven rond klimaat?

Jazeker. Momenteel loopt er bijvoorbeeld een inzamelactie van flessendopjes. In de inkomhal staat een grote doorschijnende koker waar de dopjes in gedeponeerd worden. We hebben ook een waterkraantje op school en er zijn drinkflessen uitgedeeld om het gebruik ervan te promoten. We hebben ook een paar jaar geleden een leuk project gedaan over voedselverspilling. Toen hebben we als afsluiter een ruilmarkt georganiseerd waar iedereen voedingsmiddelen die ze niet zo lekker vinden en die in de kast blijven liggen, konden omruilen. Dat was een onverwacht succes bij leerlingen én leerkrachten: iedereen ging naar huis met iets dat ze wel lusten. Of het was al opgegeten tijdens de speeltijd natuurlijk. 

Wat zou je anderen over het project vertellen om hen te motiveren om eraan deel te nemen?

Het is een heel waardevol project omdat er zoveel meer bij te leren is dan alleen inzicht in de oorzaken en gevolgen van de klimaatopwarming. Het is voor de leerlingen ook een kans om inzicht te krijgen in de wereldpolitiek en het onderhandelen. De grootste troef vind ik de activerende werkvorm: leerlingen gaan zelf aan de slag en krijgen al doende inzichten in deze ingewikkelde materie. Trouwens, ook de leerkrachten hebben in dit project heel wat bijgeleerd! Tof ook dat de begeleiders alles op een heel officiële manier aanpakken, zodat de leerlingen het gevoel krijgen dat ze op een echte wereldconferentie zitten. 

Bron: https://www.studioglobo.be/nl/article/leerkracht-aan-het-woord-els-van-rillaer