EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN (Aanmelden vanaf 30/03/2020)

Beste ouder,

Vanaf maandag 30 maart 2020 (vanaf 14 u) kan u digitaal aanmelden (= aanduiden in welke school u uw kind wil inschrijven).

Dit gebeurt via de website https://www.aanmelden.school/

Deze aanmeldperiode loopt tot en met vrijdag 24 april 2020 (14 u). Nadien volgt de ordening en toewijzingsperiode (communicatie op 7 mei 2020). Vanaf woensdag 13 mei 2020 tot en met vrijdag 5 juni 2020 kan u uw kind inschrijven in de school die u werd toegewezen.

Via onderstaande informatiebrochure krijgt u een duidelijk overzicht van de aanmeldings- en inschrijvingsdata die nodig zijn om uw kind in te schrijven in een secundaire school voor schooljaar 2020 – 2021.

pdf bestandInformatiebrochure aanmelding - ordening en toewijzing.pdf (542 kB)

Elke leerling heeft recht op een plaats in een secundaire school naar keuze, zolang er voldoende vrije plaatsen in deze school zijn.

Wij raden aan om je vooraf zoveel mogelijk te informeren over het pedagogisch project en het schoolreglement van de scholen.

Vraag indien nodig extra advies aan de school en het CLB om een doordachte keuze te kunnen maken.

Belangrijk!

Alle leerlingen die starten in 1A of 1B moeten eerst aanmelden via de computer en dan pas inschrijven in de school.

Alle andere leerlingen (2de - 6de middelbaar) schrijven zich rechtstreeks in de school in vanaf 20 april 2020.

Kinderen die al ingeschreven zijn in een secundaire school blijven gewoon ingeschreven.

Meebrengen?

Wat neem ik mee bij een inschrijving? 

Kids-ID
KidsID
Kleefbriefje Mutualiteit
KAVI - Inschrijvingen 2