Dagindeling

Op een gewone schooldag starten de lessen om 8u30 en eindigen ze om 15u25 (of om 12u05 op woensdag). De leerlingen van de 2de graad hebben middagpauze om 12u05, de leerlingen van de 1ste en de 3de graad om 12u55.

De precieze dagindeling ziet er als volgt uit:

1ste lesuur 8u30 - 9u20
2de lesuur 9u20 - 10u10
3de lesuur 10u10 - 11u00
4de lesuur 11u15 - 12u05
5de lesuur 2de + 3de graad / middagpauze 1ste graad 12u05 - 12u55
5de lesuur 1ste graad / middagpauze 2de + 3de graad 12u55 - 13u45
6de lesuur 13u45 - 14u35
7de lesuur 14u35 - 15u25
8ste lesuur 15u25 - 16u15