ICT-onderwijs

Het Atheneum erkent de meerwaarde van ICT-ondersteuning van het onderwijs. Jongeren komen dagelijks in contact met ICT-toepassingen, zodat de school hen daarin wegwijs moet maken en hen er vlot mee moet leren werken. Onze ICT-invulling beperkt zich niet tot het gebruik van de ICT-lokalen, maar steunt daarnaast op de volgende drie pijlers.

Het online leerplatform Smartschool

Smartschool is een online leerplatform dat veel toepassingen aanbiedt. Elke school kiest zelf welke onderdelen van Smartschool ze gebruikt. Het Atheneum Vilvoorde gaat ver in het gebruik ervan, omdat dat voor leerlingen, ouders en leerkrachten een duidelijke meerwaarde biedt:

Leerlingen

  • een berichtensysteem (communicatie met medeleerlingen en leerkrachten);
  • digitale leeromgevingen voor de vakken;
  • actuele organisatorische mededelingen van de school;
  • beheer van eigen documenten;
  • digitale schoolagenda, ingevuld door de leerkrachten.

Ouders

  • zicht op de digitale leeromgeving van hun zoon/dochter;
  • op de hoogte van organisatorische wijzigingen;
  • opvolgen van de agenda en taken/toetsen van hun zoon/dochter.

Samen met de didactische en administratieve voordelen voor de leerkrachten draagt dit systeem ertoe bij dat alle actoren van ons onderwijs steeds op de hoogte zijn van wat op onze school gebeurt en hoe zij van dag tot dag georganiseerd wordt.

Smartboards

Beamers zijn al lang in het onderwijs ingeburgerd, en de meeste van onze lokalen zijn ermeeuitgerust. Er zijn echter nieuwe didactische mogelijkheden dankzij Smartboards. Dat zijn digitale schoolborden met beamers, die interactieve werkvormen (online of met aparte programma's) en gevarieerdere lessen mogelijk maken. Deze borden zijn helaas niet goedkoop, waardoor we ze niet in elke klas kunnen installeren. Op dit moment hebben we er desondanks al acht en dat aantal zal ongetwijfeld nog stijgen.

Toegankelijkheid

Omdat niet elke leerling elke dag over internet beschikt, staan op onze school permanent enkele computers ter beschikking van de leerlingen van de 1ste graad. Ook afdrukken van taken kunnen via die computers worden gemaakt. De leerlingen van de 2de en 3de graad kunnen op aanvraag toegang krijgen tot de ICT-lokalen.

iPads

Onze school beschikt over 15 iPads die als mobiele klas worden gebruikt. De iPads zijn zeer handig om snel dingen op te zoeken, te werken met de apps of als mobiele camera voor videotoepassingen. De school gaf interne opleidingen om de leerkrachten hier me ete laten werken. Via het draadloze netwerk van de school loopt dit erg vlot.