Visie: HET Atheneum: warm, ambitieus, karakter en betrokken!

Warm!

We willen je stem horen, want jouw mening is belangrijk. We zijn met elkaar verbonden in een multiculturele omgeving waar we graag actief deel van uitmaken. Deze school draait om veel meer dan lesgeven alleen. Het atheneum is een ontmoetingsplaats. Hier voel je je thuis.

We willen je graag leren kennen. Met een open blik verkennen we elkaars wereld en  reizen we elk jaar naar een ander plekje in Europa, op ontdekking naar wat ons bindt. De activiteiten die we hierrond organiseren versterken onze band en zorgen voor heel wat mooie herinneringen.

Ambitieus!

Passie is aanstekelijk en we brengen ze graag over op jou!  De liefde van de leerkracht voor zijn vakgebied en voor zijn leerlingen maakt dat je goesting krijgt om jezelf te blijven ontdekken en verbazen. De wereld staat niet stil en wij ook niet. We dagen elkaar uit met allerlei projecten, originele wedstrijden en olympiades ...

We bekijken regelmatig samen je vorderingen en bespreken wat we kunnen doen om vooruitgang en succes te boeken. Fouten maken was nog nooit zo leerrijk.

Karakter!

Ieder heeft zijn eigenheid en dat is goed! We willen samen met jou je talenten ontdekken en je ondersteunen om deze troeven maximaal te laten ontplooien. De leerkrachten zijn je coach en zorgen ervoor dat je op je eigen tempo en op je eigen manier je doelen bereikt. We volgen je van dichtbij op en stimuleren je om jaar na jaar te groeien in zelfstandigheid. Een open communicatie en doelgerichte feedback maken je sterker om kritisch te denken, zelf oplossingen te zoeken en zo je leerproces in handen te nemen.

Betrokken!

We rekenen op jou om te groeien en sterker te worden. Via dialoog tussen leerlingen, leerkrachten en ouders creëren we een leef- en leeromgeving, die doeltreffend wil inspelen op een veranderende wereld. Met een gedeelde verantwoordelijkheid bereiken we meer.

Wij zijn er niet enkel om je rugzak te vullen, maar we leren je ook om hem te dragen.  We bereiden je op die manier voor op de waaier van toekomstige mogelijkheden en keuzes.

Zo durf je te springen in het leven.