BELEIDSUITVOEREND
Directeur

Ward Brouwers

Adjunct-directeur

Mieke Lomme

Kevin Jacobs

Pedagogisch coördinator

Annelies Haverhals

BELEIDSONDERSTEUNEND
Personeelssecretariaat

Els Schoetens

Economaat

Patrick De Meersman

Guido Martin

ICT + Smartschool

Ken Degreef

Tom Goossens

Leerlingensecretariaat

Hannelore Peeters

Jorunn Vandecan

Bart Vankelecom

Leerlingenbegeleiding en GOK

Vanessa Sanders

Jessie Vandeput

Lies De Clerck

BELEIDSADVISEREND
Pedagogische raad
BOC
Schoolraad
Leerlingenraad
Werkgroepen