Start leerlingenraad

  • 31 oktober 2016

Het GO! atheneum Vilvoorde hecht veel belang aan de mening van de leerlingen over het reilen en zeilen op onze school. Hun stem wordt vertegenwoordigd door de leerlingenraad, een groep van scholieren die regelmatig samenkomt. De leden geven hun mening over thema’s die ze belangrijk vinden (of die wij als school belangrijk vinden) en werken projecten uit.

De leerlingenraad heeft er net haar tweede vergadering opzitten. Na de brainstormsessie van vorige keer werden de projecten voor dit schooljaar verder besproken en verdeeld. Dat het een vruchtbaar jaar mag worden!

Met dank aan mevrouw Sanders en mevrouw De Backer voor het begeleiden van de leerlingenraad.

Leerlingenraad Leerlingenraad Leerlingenraad