Moderne Talen & Wetenschappen

1ste graad – 2de jaar

Je hebt interesse in talen en wetenschappen. Je wordt communicatief vaardiger in Engels, Frans en Nederlands en je kunt ook verbanden onderzoeken tussen deze talen, taalvari√ęteiten en taaluitingen.

Naast een basispakket algemene vorming dat je deeld met de andere basisopties, krijg je een uitgebreid pakket moderne levende talen en wetenschappen.

Liefde voor taal

Talen vertolken opvattingen, culturele expressies, normen en waarden van een individu, een groep, een gemeenschap, een samenleving. Je vergelijkt aspecten van het dagelijkse leven in verschillende culturen en je komt in in contact met anderstaligen. Op die manier vorm je een beter beeld van een (sub)cultuur.

Tot slot kun je van taal genieten, de beeldende kracht van taal en literatuur beleven en er creatief mee aan de slag gaan.

Verwondering

In deze basisoptie staan ook wetenschappelijk-technische verschijnselen en het onderzoekend leren centraal. Heel wat leerplandoelen binnen de basisoptie sluiten aan bij en bouwen verder op leerplandoelen van de algemene vorming natuurwetenschappen, techniek en wiskunde. Dit verder bouwen gebeurt binnen een breed gamma aan onderzoeksprojecten en experimenten binnen de verschillende disciplines van natuurwetenschappen 

We dagen je uit om vanuit verwondering en een kritische houding naar verschijnselen uit jouw dagelijks leven te kijken. Vragen als “Hoe kan dit?” en “Waarom is dat zo?” zijn de aanleiding om iets te onderzoeken.

Hoofdvakken

STEM - Natuurwetenschappen
Kies je voor STEM dan maak je een zeer boeiende keuze. Via uitdagende projecten leer je met behulp van wiskunde, wetenschappen en technologie een maatschappelijk relevant probleem oplossen. Je leert abstract en probleemoplossend denken, observeren en analyseren. Je programmeert en je ontdekt hoe technologie en wetenschappen bijdragen tot de zorg voor het milieu.
Nederlands
< aan te vullen >
Frans
< aan te vullen >
Engels
< aan te vullen >

Vergelijk het lessenrooster

Zin om bij ons te komen studeren?