3de graad

OPGELET: Melding: De lessentabellen die per studierichting werden gepubliceerd, zijn de vernieuwde lessentabellen die ingaan in schooljaar 2023-2024 in het 5de jaar. Voor het 6de jaar gelden deze lessentabellen pas vanaf schooljaar 2024-2025. De informatie over de studierichting wordt in de loop van de maand mei aangepast aan de vernieuwde invulling.

Voor elk studiedomein in de tweede graad biedt Het Atheneum in de derde graad een vervolgopleiding aan. Elk van deze opleidingen verdiept en verbreedt binnen het gekozen domein en bereidt zo optimaal voor op verdere studies.

Sportwetenschappen

De studierichting Sportwetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op
een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar natuurwetenschappen, in het
bijzonder ‘mens en gezondheid’, centraal staan.

Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen een fysiek
actieve en sportieve ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit en
naar een natuurwetenschappelijk referentiekader. Hierbij ligt de focus op onder meer toegepaste
wetenschappen zoals functionele anatomie, biomechanica, (cellulaire) inspanningsfysiologie,
trainingsleer, motorisch leren en (sport)voedingsleer.

Wetenschappen – Moderne Talen

In de studierichting Moderne Talen – Wetenschappen beschik je idealiter over de volgende talenten:

Je bent wetenschappelijk geïnteresseerd, maar hebt ook aanleg voor moderne vreemde talen.

Je houdt ook van wiskunde, want in de studierichtingen wetenschappen is een stevige wiskundige basis onmisbaar. Je hebt interesse voor de wereld om je en wil de achtergrond van deze natuurlijke processen kennen. Hiervoor kan je goed oplossend nadenken.

Je beschikt over de nodige communicatie vaardigheden en wenst Nederlands, Frans,  Engels en ook Duits te leren. Je hebt een brede interesse in literatuur en cultuur.

Wetenschappen – Wiskunde

In deze studierichting ben je geboeid door wetenschappen en heb je voldoende voorkennis vanuit het 2de graad voor zowel wetenschappen als voor wiskunde. Je bent graag bezig met wiskunde en je bent sterk in inzichtelijk en analytisch werken. 

De wiskundelessen (7u per week) vragen veel inzicht en abstractievermogen. Alle nodige begrippen uit analyse, discrete wiskunde, algebra, meetkunde, statistiek en kansberekening worden grondig bestudeerd.

De vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde besteden aandacht aan het verzamelen van empirische gegevens en aan het kritisch en inzichtelijk verwerken ervan.

Latijn – Wiskunde

Heb je een voorliefde voor wiskunde, maar ben je tegelijk geboeid door taal en cultuur? Vind je je weg doorheen een web van formules en definities, maar ben je ook sterk met woorden? Misschien is Latijn-Wiskunde de richting voor jou!

In deze richting krijg je zeven uur wiskunde, waarbij je abstract en logisch denken goed inoefent. Tijdens de vier uur Latijn per week volg je hetzelfde uitgebreide programma voor Latijn als in de richting Latijn-Wetenschappen of Latijn-Moderne talen.

Latijn – Moderne Talen 

Ben je geïnteresseerd in zowel de eigentijdse als de Romeinse cultuur? Wil je graag Latijnse auteurs in de oorspronkelijk taal lezen en nadenken over de betekenis, de inhoud en de vorm van literaire werken uit de oudheid?

Heb je daarnaast ook een talenknobbel en beschik je over de nodige spreekdurf om in het Nederlands, Frans, Engels en Duits te communiceren? Hecht je bovendien belang aan intermenselijke contacten, die je door de kennis van vreemde talen kunt verruimen? Dan is deze studierichting iets voor jou!

Je kan deze studierichting volgen met 3 of 5 uur Wiskunde. Leerlingen die kiezen voor 3 uur Wiskunde krijgen aanvullend 2 uren Spaans!

Latijn – Wetenschappen

Bijt jij je graag vast in mooie Latijnse teksten waardoor je je literaire smaak ontwikkelt? Kom je graag nog meer te weten over de Romeinse beschaving zodat je nieuwe en boeiende inzichten verkrijgt in cultuur en geschiedenis?

Wil je dit combineren met een stevige portie wetenschappelijke vakken, waar je aan de slag gaat in een modern labo, opzoekingen doet in naslagwerken maar er ook op uittrekt voor veldwerk? Dan is de richting Latijn – Wetenschappen helemaal oké voor jou.

Humane Wetenschappen

Humane Wetenschappen is echt iets voor jou als je gepassioneerd bent door de mens en de maatschappij, ook vanuit historische en socio-culturele context.

Wat typeert een Humane Wetenschapper zoal? 

  • Wetenschappelijke verklaringen willen zoeken voor je eigen gedrag en dat van anderen.
  • De structuur van de samenleving willen analyseren en in zijn tijds- en ruimtecontext.
  • Diverse media kritisch wil leren gebruiken om informatie te verwerven, verwerken en presenteren.
  • Je mogelijkheden tot maatschappelijk engagement wil verkennen.

Je kan deze studierichting volgen met 5u Wiskunde of 3u Wiskunde. Als je kiest voor 3u Wiskunde krijg je aanvullend een uur Filosofie en een uur Informatica.

Bedrijfswetenschappen

De studierichting Bedrijfswetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op
een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar economische wetenschappen,
bedrijfseconomische wetenschappen en toegepaste wetgeving centraal staan.

Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij verwerven uitgebreid
inzicht in zowel economische systemen (micro- en macro-economie) als in beleidsconcepten met
betrekking tot bedrijfseconomie zoals boekhouden, Human Resources (HR) en marketing.

Economie – Wiskunde

We benaderen de economie abstract en plaatsen het economische gebeuren in een brede maatschappelijke context. Je leert over de problemen en relaties binnen het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid. Je maakt ook kennis met basisbegrippen uit het sociaal en fiscaal recht.

We benaderen de economie abstract en plaatsen het economische gebeuren in een brede maatschappelijke context. Je leert over de problemen en relaties binnen het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid. Je maakt ook kennis met basisbegrippen uit het sociaal en fiscaal recht.

Economie – Moderne Talen 

We benaderen de economie abstract en plaatsen het economische gebeuren in een brede maatschappelijke context. Je leert over de problemen en relaties binnen het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid. Je maakt ook kennis met basisbegrippen uit het sociaal en fiscaal recht.

Heb je daarnaast ook een talenknobbel en beschik je over de nodige spreekdurf om in het Nederlands, Frans, Engels en Duits te communiceren? Hecht je bovendien belang aan intermenselijke contacten, die je door de kennis van vreemde talen kunt verruimen? Dan is deze studierichting iets voor jou!

Je kan deze studierichting volgen met 3 of 5 uur Wiskunde. Leerlingen die kiezen voor 3 uur Wiskunde krijgen aanvullend 2 uren Spaans!

 Moderne Talen

De studierichting Moderne talen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een
brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar talen en taalwetenschappen centraal
staan. Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Het gaat om inhouden uit de taalwetenschappen, waaronder taalsystematiek, sociolinguïstiek, taalverwerving,
taalontwikkeling, pragmatiek, mediation, taaltechnologie2 en literatuur.

Daarnaast worden communicatieve vaardigheden voor Duits, Engels, Frans en Nederlands aangescherpt.  Uniek aan deze studierichting zijn de specifieke eindtermen voor het leren van een vierde vreemde taal. Onze school kiest voor Spaans als vierde vreemde taal.

Wat bieden wij nog aan

Neem zeker ook een kijkje in de het overzicht de studierichtingen die Het Atheneum aanbiedt in de andere graden.