Bedrijfswetenschappen

3de graad

De studierichting Bedrijfswetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar economische wetenschappen, bedrijfseconomische wetenschappen en toegepaste wetgeving centraal staan.

Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij verwerven uitgebreid inzicht in zowel economische systemen (micro- en macro-economie) als in beleidsconcepten met betrekking tot bedrijfseconomie zoals boekhouden, Human Resources (HR) en marketing.

 

Voor welke leerlingen?

Een leerling uit de studierichting Bedrijfswetenschappen:

• is geïnteresseerd in abstract economisch denken;
• is geboeid door beleidsmatige vraagstukken van ondernemingen;
• heeft belangstelling voor de economische actualiteit;
• vindt het fijn om aan de slag te gaan met toegepaste wiskunde in functie van economie;
• is geboeid door programmeertechnieken;
• gaat kritisch om met informatie;
• werkt nauwkeurig 

Wat na de derde graad?

Bedrijfswetenschappen bereid je voor op verdere studies in studierichtingen zoals deze:

– Gecombineerde studiegebieden
(International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen)
– Onderwijs
– Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Hoofdvakken

Bedrijfswetenschappen

< aan te vullen >

Bedrijfswetenschappen

< aan te vullen >

Nederlands

Wie kiest voor de richting Moderne Talen, kiest er ook voor om de onderwijstaal zelf – het Nederlands – extra onder de loep te nemen. Op een creatieve, communicatiegerichte en onderzoekende manier doorgronden we deze boeiende taal in al haar facetten. Zo stellen we vast dat literatuur onmogelijk los te koppelen is van de maatschappij waarin we leven en dat er niet zoiets bestaat als ‘het’ Nederlands.

Frans en Engels

Naast de drie uren Engels en Frans in het vaste gedeelte, krijg je nog een extra uurtje Frans en Engels aangeboden. Tijdens deze extra uren draait alles rond communicatie. De vier vaardigheden – lezen, schrijven, luisteren en spreken – komen uitvoerig aan bod. Aan de hand van hedendaags beeldmateriaal trachten wij onze woordenschat uit te breiden en de luistervaardigheid te verbeteren. Met behulp van creatieve spreekopdrachten proberen we de durf om te spreken in een vreemde taal aan te wakkeren. Met behulp van authentiek tekstmateriaal slagen wij erin om onze kennis van de Franse en Engelse en Amerikaanse cultuur uit te breiden. Kortom: na vier jaar in deze richting, kan je alle kanten op!

Zin om bij ons te komen studeren?