Wetenschappen – Moderne Talen

 3de graad

Moderne talen-Wetenschappen is een studierichting die in zijn combinatie van talen met wetenschappen niet vanzelfsprekend is. De beide componenten verwijzen immers naar domeinen die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. Toch biedt de combinatie heel wat perspectieven en kunnen de twee componenten elkaar gunstig beïnvloeden. Wat meer is: ze zorgen voor een evenwicht tussen de specifiek ‘menselijke’ en de meer wetenschappelijke aspecten van de algemene vorming.

De specifieke denktraining die door de wetenschappen wordt bevorderd, zal ook een gunstige weerslag hebben op de wijze waarop de reflectie op taalverschijnselen verloopt. Een verhoogde taalvaardigheid kan alleen maar bijdragen tot een meer nauwkeurige begripsvorming en een vlotter verwoorden van waarnemingen en ervaringen.

Je profiel

 • Je hebt een brede interesse en talent voor taal, cultuur en wetenschappen.
 • Je behaalde in de tweede graad zeer goede tot goede resultaten voor de vakken die de hoofdcomponenten vormen in de richting van jouw keuze.
 • Je bent nieuwsgierig en studeert graag.
 • Je beseft dat je heel regelmatig moet studeren en werken, en je bent daartoe ook bereid.
 • Je moet kunnen bewijzen dat je inzicht hebt in de leerstof en zelfstandig genoeg kunt werken om problemen i.v.m. de leerstof op te lossen.
 • Je mikt op hogere studies en je wil hiervoor een degelijke basis ontwikkelen en de juiste leerhoudingen verwerven.

   

  Wat na de derde graad?

  De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen beperkingen. 

   

  Professionele Bachelors

  Voor de hand liggende keuzes zijn onderwijs, toegepaste taalkunde, ergotherapie, verpleegkunde …

  Academische Bachelors

  Voor de hand liggende keuzes zijn een managementopleiding, rechten, talen, taal- en letterkunde, logopedische en audiologische wetenschappen, journalistiek, communicatiewetenschappen, geologie…

  Hoofdvakken

  Wiskunde

  Als je in de tweede graad een richting met 5 uur wiskunde hebt gevolgd en hierin wil en mag verdergaan, is het in de derde graad vaak moeilijk kiezen tussen 5 uur en 7 uur. Een leerling die kiest voor 7 uur wiskunde heeft talent voor wiskunde en probleemoplossend denken,  beschouwt wiskunde zowat als een hobby en is bereid om heel wat tijd te investeren in het doorgronden van de leerstof en het maken van oefeningen. In de tweede graad zou je (zeer) mooie cijfers behaald moeten hebben voor wiskunde zonder je echt dood te werken. De lessen wiskunde vind je aangenaam om bij te wonen en je bent altijd mee. Als er dan toch eens iets is dat je niet snapt, vind je het niet erg om het thuis eens te bekijken. In de meeste gevallen slaag je er dan in om in je eentje de stof te doorgronden. Je houdt van raadsels, inzichtsvragen, oefeningen van de wiskunde olympiade, … en bent gebeten om de oplossing te vinden, het maakt niet uit hoe lang je er aan zit.

  Tot daar het profiel van een leerling die op zijn plaats zit in een richting met 7 uur wiskunde. Maar wat is nu het verschil tussen 5 uur en 7 uur wiskunde?

  In de 7u wiskunde is het leerstofpakket uiteraard veel omvangrijker en wordt het theoretisch beter onderbouwd. Het tempo ligt er heel wat hoger en de oefeningen zijn van een hoger niveau. Het is niet voldoende dat je oefeningen gelijkaardig als die uit de les kan oplossen, er wordt meer van je verwacht. Op toetsen en examens krijg je heel wat ongeziene opgaven waar je talent voor probleemoplossend denken goed van pas zal komen.

  Nederlands

  Wie kiest voor de richting Moderne Talen, kiest er ook voor om de onderwijstaal zelf – het Nederlands – extra onder de loep te nemen. Op een creatieve, communicatiegerichte en onderzoekende manier doorgronden we deze boeiende taal in al haar facetten. Zo stellen we vast dat literatuur onmogelijk los te koppelen is van de maatschappij waarin we leven en dat er niet zoiets bestaat als ‘het’ Nederlands.

  Frans & Engels

  Naast de drie uren Engels en Frans in het vaste gedeelte, krijg je nog een extra uurtje Frans en Engels aangeboden. Tijdens deze extra uren draait alles rond communicatie. De vier vaardigheden – lezen, schrijven, luisteren en spreken – komen uitvoerig aan bod. Aan de hand van hedendaags beeldmateriaal trachten wij onze woordenschat uit te breiden en de luistervaardigheid te verbeteren. Met behulp van creatieve spreekopdrachten proberen we de durf om te spreken in een vreemde taal aan te wakkeren. Met behulp van authentiek tekstmateriaal slagen wij erin om onze kennis van de Franse en Engelse en Amerikaanse cultuur uit te breiden. Kortom: na vier jaar in deze richting, kan je alle kanten op!

  Duits & Spaans

  Het doel van de lessen Duits en Spaans is leerlingen begeesteren voor hun prachtige taal en cultuur. De lessen zijn gericht op communicatieve vaardigheden, het aanleren van strategieën en de bereidheid en durf om te communiceren en informatie uit te wisselen in het Duits en Spaans. Een aantal behandelde thema’s zijn: shoppen, eten en drinken, school … Er wordt gebruikgemaakt van ondersteunend visueel en auditief materiaal en verschillende werkvormen. Het leerklimaat in de les Duits en Spaans is positief en er wordt gefocust op wat goed gaat. Leerlingen moeten geen voorkennis hebben van het Duits of van het Spaans, iedereen begint op gelijke hoogte.”

  Biologie

  In de derde graad probeer je als bioloog te begrijpen hoe het leven ontstaan is, waar de enorme diversiteit aan levensvormen vandaan komt en hoe organismen zich blijven aanpassen aan hun omgeving. Je krijgt inzicht in de complexe biochemische processen in de cel en hoe deze gestuurd worden door het genetisch materiaal. Je leert ook je opgedane kennis toe te passen op industrieel niveau door biologie, natuurkunde, scheikunde en technologie met elkaar te combineren. Denk bijvoorbeeld aan lucht- of waterzuivering, aan genetische modificatie van DNA of aan manieren waarop je bacteriën en virussen misschien wel kan ombouwen tot ze precies doen wat jij wilt dat ze doen!

  Interesse en aanleg voor exacte wetenschappen zijn de belangrijkste vereisten voor een succesvolle start in de biologie. Je beschikt bovendien over de nodige handigheid om laboratoriumexperimenten te leren uitvoeren. Ook creativiteit en probleemoplossend denkvermogen zijn een must voor het ontwikkelen en uitvoeren van je eigen experimenten.

  Biologie is echter meer dan kennis verwerven; in het uur wetenschappelijk werk leer je zelfstandig informatie zoeken en verwerken, leer je je eigen werk en dat van medestudenten kritisch te beoordelen en gebruik te maken van gespecialiseerde wetenschappelijke literatuur. Uiteraard spenderen we ook talrijke uren in het labo en leer je een aantal basistechnieken. Het maken van preparaten, isoleren van DNA uit een stuk fruit en genetische experimenten met tomatenplantjes zijn slechts enkele voorbeelden. Hier wordt ook ruimte gemaakt om je zin voor wetenschappelijk initiatief verder te ontwikkelen.

  Fysica

  Fysica is overal!

  In de lessen fysica bestuderen we fenomenen die overal rond ons optreden: bewegingen en krachten, licht, faseovergangen, druk, elektriciteit en magnetisme, trillingen en golven, …
  We starten telkens met de observatie: wat gebeurt er net? Vervolgens bekijken we waarom dit gebeurt en welke factoren deze fenomenen kunnen beïnvloeden.
  Kies je voor een wetenschappelijke richting, dan gaan we hier allemaal wat dieper op in en gebruiken we de stevige basis wiskunde die jullie doorheen de jaren vergaren.
  In de richting Wetenschappen-Wiskunde krijg je zelfs nog een extra uur fysica, dat we gebruiken om meer proeven uit te voeren, om de leerstof uit de theorielessen wat meer uit te diepen en om enkele extra thema’s te behandelen (botsingen, supergeleiding, medische beeldvorming, …).

  Chemie

  – aan te vullen – 

  Zin om bij ons te komen studeren?