Humane Wetenschappen

3de graad

Bij Humane Wetenschappen tonen de leerlingen een wetenschappelijke interesse in de sociale, psychologische en culturele aspecten van de mensheid. We gaan op zoek naar verklaringen voor mens- en wereldbeelden vanuit een open en kritische ingesteldheid. Filosofie en kunst krijgen een uitgesproken plaats in het curriculum van Humane Wetenschappen. Daarnaast krijg je als voorbereiding op hogere studies ook een extra pakket statistiek, naast je basisvorming wiskunde.

De missie van de school is om van elke leerling Humane Wetenschappen een kritische, geïnteresseerde, enthousiaste, wereldburger te maken, die in staat is om op een wetenschappelijke manier om te gaan met contacten tussen en binnen mensen en culturen.

Je profiel

Een leerling uit de studierichting humane wetenschappen:

• is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
• is geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen;
• is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
• verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;
• wil nadenken over essentiële levensvragen;
• is nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur;
• gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
• is geboeid door de actualiteit.

 

Wat na de derde graad?

De uitwegen na deze studierichting zijn zeer ruim. Let wel, verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen is niet evident gezien het aantal uur wiskunde en wetenschappen in deze richting, zeker als je kiest voor de 3u wiskunde.

Professionele Bachelors

Voor de hand liggende keuzes zijn: toegepaste psychologie, sociaal werk, communicatiemanagement, ergotherapie, gezinswetenschappen, onderwijs, journalistiek, logopedie, orthopedagogie, pedagogiek van het jonge kind, verpleegkunde, vroedkunde, …

Academische Bachelors

Voor de hand liggende keuzes zijn: pedagogische wetenschappen,  psychologie,  sociologie,  criminologische wetenschappen, agogische wetenschappen, communicatiewetenschappen, kunstwetenschappen, moraalwetenschappen, muziek, onderwijskunde, filosofie, politieke wetenschappen, rechten, sociaal-economische wetenschappen, wijsbegeerte, …

Hoofdvakken

Kunstbeschouwing

Volgende thema’s komen aan bod:

 • analyse van kunststromingen
 • analysemethoden uit artistiek onderzoek
Gedragswetenschappen

Volgende thema’s komen aan bod:

 • analyseren van levensloop
 • reflecteren over sociaal gedrag
 • analyseren van persoonlijkheid
 • hanteren van communicatiekaders
 • persoonlijkheidskenmerken
 • onderzoek binnen Humane Wetenschappen

 

Filosofie

De oorspronkelijke betekenis van het Griekse woord voor filosofie is het houden van en zoeken naar kennis en wijsheid. Door de ontwikkeling van de wetenschap in Europa veranderden de conceptie en de functie van de wijsbegeerte, zodat hedendaagse opvattingen van filosofie begrepen moeten worden tegen de achtergrond van de wetenschapsgeschiedenis.

Daarom verdiepen we ons tijdens de lessen filosofie in de grondslag van veel wetenschappelijke theorieën: de gedachtenexperimenten waaruit ze zijn vertrokken. “Wat als” … de meest fundamentele vraag in de experimentele zoektocht naar wijsheid.

 reflecteren over wijsgerige antropologie 

 • reflecteren over ethische vraagstukken 
 • reflecteren over visies uit zijnsleer en kenleer 
 • analyse van kenmerken van hedendaagse samenlevingen
Maatschappijwetenschappen

< aan te vullen >

 

Zin om bij ons te komen studeren?