Moderne Talen

 3de graad

De studierichting Moderne talen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar talen en taalwetenschappen centraal
staan.
Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken, waaronder taalsystematiek, sociolinguïstiek, taalverwerving, taalontwikkeling, pragmatiek, taaltechnologie, en literatuur.
Daarnaast worden communicatieve vaardigheden voor Duits, Engels, Frans en Nederlands aangescherpt. Voor Duits staat ook Landeskunde op het programma.

Uniek aan deze studierichting zijn de specifieke eindtermen voor het leren van een vierde vreemde taal. Onze school kiest voor Spaans.

 

Voor wie?

Een leerling uit de studierichting Moderne talen:

• is geboeid door alle aspecten van taal als communicatiemiddel, als exponent van de maatschappij én
als wetenschapsdomein;
• wil inzicht verwerven in de verschillende wetenschapsdomeinen eigen aan taal;
• heeft een serieus boontje voor literatuur;
• is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
• wil graag een vierde vreemde taal beheersen.

 Wat na de derde graad?

Moderne Talen bereidt je voor op een breed gamma aan vervolgopleidingen in het Hoger onderwijs.

 Geesteswetenschappen

Taal- en Letterkunde, Toegepaste
taalkunde, Gecombineerde
studiegebieden (Afrikaanse talen en
culturen, Oost-Europese talen en
culturen, Oosterse talen en culturen,
Taal- en regiostudies

Sociale wetenschappen

Gecombineerde studiegebieden (Global
communication, International Affairs,
Sociaaleconomische wetenschappen),
Politieke en Sociale wetenschappen
(communicatiewetenschappen),
Onderwijs, Journalistiek, Media en
Entertainment Business,
Communicatiemanagement

 

Hoofdvakken

Nederlands

– aan te vullen –

Frans

– aan te vullen –

Engels

– aan te vullen –

Duits

Het doel van de lessen Duits is leerlingen begeesteren voor hun prachtige taal en cultuur. De lessen zijn gericht op communicatieve vaardigheden, het aanleren van strategieën en de bereidheid en durf om te communiceren en informatie uit te wisselen in het Duits. Een aantal behandelde thema’s zijn: shoppen, eten en drinken, school … Er wordt gebruikgemaakt van ondersteunend visueel en auditief materiaal en verschillende werkvormen. Het leerklimaat in de les Duits is positief en er wordt gefocust op wat goed gaat. Leerlingen moeten geen voorkennis hebben van het Duits, iedereen begint op gelijke hoogte.”

Spaans

< aan te vullen >

Zin om bij ons te komen studeren?