Latijn – Moderne Talen

 3de graad

Latijn studeren betekent dat je de taal, literatuur en cultuur van een beschaving bestudeert die aan de basis ligt van onze Westerse beschaving. Latijn behelst dus niet alleen de studie van teksten, maar is ook de studie van de filosofie, het recht, de retoriek, de kunst, de mythologie, … De antieke teksten die je in Latijn bestudeert, confronteren je bovendien met de mens zoals hij duizenden jaren geleden leefde.

Via de vakken Moderne Talen ontwikkelen onze leerlingen een brede talenkennis. Frans, Engels, Duit en de keuze in de derde graad tussen extra wiskunde of Spaans zorgen ervoor dat onze leerlingen mondeling en schriftelijk degelijk worden voorbereid. 

 

Voor welke leerlingen?

  • De studierichting Latijn richt zich tot leerlingen met een belangrijke interesse voor taal, cultuur en literatuur. De brede algemene vorming die het Latijn hen biedt, spreekt hen aan.
  • Oog hebben voor de klassieke cultuur draagt bij tot openheid voor andere culturen, waardoor de leerlingen de eigen tijdsgeest leren relativeren.
  • Taalvaardig en communicatief
  • Interesse hebben in andere culturen, talen en literatuur
  • Zin voor nauwkeurigheid.
  • Je studiehouding moet gericht zijn op het begrijpend studeren van de leerstof.
  • Je bent bereid de nodige tijd te besteden aan je studies.

 

 Wat na de derde graad?

Met Latijn kan je later nog alle richtingen uit in het hoger onderwijs. Wel moet enig voorbehoud gemaakt worden voor opleidingen met veel wiskunde en/of wetenschappen, aangezien je hier maar een beperkt pakket van volgde. Deze opleidingen zijn daarom niet uitgesloten, maar zullen een extra inspanning vragen. Uiteraard spelen ook je inzet en competenties een grote rol.

Professionele Bachelors

Voor de hand liggende keuzes zijn onderwijs, verpleegkunde, logopedie & audiologie, toegepaste taalkunde, …

Academische Bachelors

Voor de hand liggende keuzes zijn geschiedenis, taal- & letterkunde, rechten, …

Hoofdvakken

Latijn

< aan te vullen >

Nederlands

Wie kiest voor de richting Moderne Talen, kiest er ook voor om de onderwijstaal zelf – het Nederlands – extra onder de loep te nemen. Op een creatieve, communicatiegerichte en onderzoekende manier doorgronden we deze boeiende taal in al haar facetten. Zo stellen we vast dat literatuur onmogelijk los te koppelen is van de maatschappij waarin we leven en dat er niet zoiets bestaat als ‘het’ Nederlands.

Frans en Engels

Naast de drie uren Engels en Frans in het vaste gedeelte, krijg je nog een extra uurtje Frans en Engels aangeboden. Tijdens deze extra uren draait alles rond communicatie. De vier vaardigheden – lezen, schrijven, luisteren en spreken – komen uitvoerig aan bod. Aan de hand van hedendaags beeldmateriaal trachten wij onze woordenschat uit te breiden en de luistervaardigheid te verbeteren. Met behulp van creatieve spreekopdrachten proberen we de durf om te spreken in een vreemde taal aan te wakkeren. Met behulp van authentiek tekstmateriaal slagen wij erin om onze kennis van de Franse en Engelse en Amerikaanse cultuur uit te breiden. Kortom: na vier jaar in deze richting, kan je alle kanten op!

Duits en Spaans

Het doel van de lessen Duits en Spaans is leerlingen begeesteren voor hun prachtige taal en cultuur. De lessen zijn gericht op communicatieve vaardigheden, het aanleren van strategieën en de bereidheid en durf om te communiceren en informatie uit te wisselen in het Duits en Spaans. Een aantal behandelde thema’s zijn: shoppen, eten en drinken, school … Er wordt gebruikgemaakt van ondersteunend visueel en auditief materiaal en verschillende werkvormen. Het leerklimaat in de les Duits en Spaans is positief en er wordt gefocust op wat goed gaat. Leerlingen moeten geen voorkennis hebben van het Duits of van het Spaans, iedereen begint op gelijke hoogte.”

Zin om bij ons te komen studeren?