Wetenschappen – Wiskunde

 3de graad

In deze studierichting ben je geboeid door wetenschappen en heb je voldoende voorkennis vanuit het 2de graad voor zowel wetenschappen als voor wiskunde. Je bent graag bezig met wiskunde en je bent sterk in inzichtelijk en analytisch werken. 

De wiskundelessen vragen veel inzicht en abstractievermogen. Alle nodige begrippen uit analyse, discrete wiskunde, algebra, meetkunde, statistiek en kansberekening worden grondig bestudeerd.

De vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde besteden aandacht aan het verzamelen van empirische gegevens en aan het kritisch en inzichtelijk verwerken ervan.

Je profiel

 • Je hebt een brede interesse en talent voor wiskunde en wetenschappen.
  • Je behaalde in de tweede graad zeer goede tot goede resultaten voor de vakken die de hoofdcomponenten vormen in de richting 
  • Je bent nieuwsgierig en je wilt een antwoord zoeken of krijgen op heel wat vragen.
  • Je hebt voldoende wiskundige vaardigheden en capaciteiten.
  • Je moet kunnen bewijzen dat je inzicht hebt in de leerstof en zelfstandig genoeg kunt werken om problemen i.v.m. de leerstof op te lossen.
  • Je mikt op hogere studies en je wil hiervoor een degelijke basis ontwikkelen en de juiste leerhoudingen verwerven.

 

Wat na de derde graad?

De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen beperkingen. 

 Professionele bachelors

Voor de hand liggende keuzes zijn: elektronica-ICT, multimedia en communicatietechnologie, informatica, verpleegkunde, vroedkunde, agro- en biotechnologie, biowetenschappen, …

Academische bachelors

Voor de hand liggende keuzes zijn industriële wetenschappen, ingenieurswetenschappen, geneeskunde, informatica, wiskunde, fysica & sterrenkunde, biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, …

Hoofdvakken

Wiskunde

Als je in de tweede graad een richting met 5 uur wiskunde hebt gevolgd en hierin wil en mag verdergaan, is het in de derde graad vaak moeilijk kiezen tussen 5 uur en 7 uur. Een leerling die kiest voor 7 uur wiskunde heeft talent voor wiskunde en probleemoplossend denken,  beschouwt wiskunde zowat als een hobby en is bereid om heel wat tijd te investeren in het doorgronden van de leerstof en het maken van oefeningen. In de tweede graad zou je (zeer) mooie cijfers behaald moeten hebben voor wiskunde. De lessen wiskunde vind je aangenaam om bij te wonen en je bent altijd mee. Als er dan toch eens iets is dat je niet snapt, vind je het niet erg om thuis zelf de leerstof te studeren tot je deze begrijpt. In de meeste gevallen slaag je er dan in om in je eentje de stof te doorgronden. Je houdt van raadsels, inzichtsvragen, oefeningen van de wiskunde olympiade, … en bent gebeten om de oplossing te vinden, eureka!

Tot daar het profiel van een leerling die op zijn plaats zit in een richting met 7 uur wiskunde. Maar wat is nu het verschil tussen 5 uur en 7 uur wiskunde?

In de 5u wiskunde is het leerstofpakket minder omvangrijk en minder theoretisch. Het tempo ligt er wat lager en de oefeningen zijn iets gemakkelijker. Richtingen met 5u wiskunde zijn bestemd voor leerlingen die graag wiskunde studeren, maar die in de 2de graad in de richtingen met 5u wiskunde toch soms moeite hadden met het tempo en de moeilijkheidsgraad.

Biologie

In de derde graad probeer je als bioloog te begrijpen hoe het leven ontstaan is, waar de enorme diversiteit aan levensvormen vandaan komt en hoe organismen zich blijven aanpassen aan hun omgeving. Je krijgt inzicht in de complexe biochemische processen in de cel en hoe deze gestuurd worden door het genetisch materiaal. Je leert ook je opgedane kennis toe te passen op industrieel niveau door biologie, natuurkunde, scheikunde en technologie met elkaar te combineren. Denk bijvoorbeeld aan lucht- of waterzuivering, aan genetische modificatie van DNA of aan manieren waarop je bacteriën en virussen misschien wel kan ombouwen tot ze precies doen wat jij wilt dat ze doen!

Interesse en aanleg voor exacte wetenschappen zijn de belangrijkste vereisten voor een succesvolle start in de biologie. Je beschikt bovendien over de nodige handigheid om laboratoriumexperimenten te leren uitvoeren. Ook creativiteit en probleemoplossend denkvermogen zijn een must voor het ontwikkelen en uitvoeren van je eigen experimenten.

Biologie is echter meer dan kennis verwerven; in het uur wetenschappelijk werk leer je zelfstandig informatie zoeken en verwerken, leer je je eigen werk en dat van medestudenten kritisch te beoordelen en gebruik te maken van gespecialiseerde wetenschappelijke literatuur. Uiteraard spenderen we ook talrijke uren in het labo en leer je een aantal basistechnieken. Het maken van preparaten, isoleren van DNA uit een stuk fruit en genetische experimenten met tomatenplantjes zijn slechts enkele voorbeelden. Hier wordt ook ruimte gemaakt om je zin voor wetenschappelijk initiatief verder te ontwikkelen.

Fysica

Fysica is overal!

In de lessen fysica bestuderen we fenomenen die overal rond ons optreden: bewegingen en krachten, licht, faseovergangen, druk, elektriciteit en magnetisme, trillingen en golven, …
We starten telkens met de observatie: wat gebeurt er net? Vervolgens bekijken we waarom dit gebeurt en welke factoren deze fenomenen kunnen beïnvloeden.
Kies je voor een wetenschappelijke richting, dan gaan we hier allemaal wat dieper op in en gebruiken we de stevige basis wiskunde die jullie doorheen de jaren vergaren.
In de richting Wetenschappen-Wiskunde krijg je zelfs nog een extra uur fysica, dat we gebruiken om meer proeven uit te voeren, om de leerstof uit de theorielessen wat meer uit te diepen en om enkele extra thema’s te behandelen (botsingen, supergeleiding, medische beeldvorming, …).

Chemie

– aan te vullen – 

Zin om bij ons te komen studeren?