Humane Wetenschappen

2de graad

Bij Humane Wetenschappen tonen de leerlingen een interesse in de sociale, psychologisch en culturele aspecten van de werkelijkheid. We gaan op zoek naar verklaringen voor mens- en wereldbeelden vanuit een open en kritische ingesteldheid. 

De missie van de school is om van elke leerling Humane Wetenschappen een kritische, geïnteresseerde, enthousiaste, wereldburger te maken, die in staat is om op een wetenschappelijke manier om te gaan met contacten tussen en binnen mensen en culturen.

Je profiel

Een leerling uit de studierichting humane wetenschappen:

• is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
• is geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen;
• is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
• verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;
• wil nadenken over essentiële levensvragen;
• is nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur;
• gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
• is geboeid door de actualiteit.

 

Wat na de tweede graad?

Natuurwetenschappen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad

 • Humane Wetenschappen

Hoofdvakken

Cultuurwetenschappen

Volgende thema’s komen aan bod:

 • analyse van kunststromingen
 • analysemethoden uit artistiek onderzoek
 • reflecteren over wijsgerige antropologie (filosofie)
 • reflecteren over ethische vraagstukken (filosofie)
 • reflecteren over visies uit zijnsleer en kenleer (filosofie)
 • analyse van kenmerken van hedendaagse samenlevingen
Gedragswetenschappen

Volgende thema’s komen aan bod:

 • analyseren van levensloop
 • reflecteren over sociaal gedrag
 • analyseren van persoonlijkheid
 • hanteren van communicatiekaders
 • persoonlijkheidskenmerken
 • onderzoek binnen Humane Wetenschappen

 

Zin om bij ons te komen studeren?