Moderne Talen

2de graad

Deze studierichting is bestemd voor leerlingen met een brede talige en culturele interesse. Zij zijn hongerig naar vele talen, spreken graag meerdere vreemde talen, zijn nieuwsgierig naar hoe taal als systeem werkt en willen weten wat de impact van taal op cultuur en samenleving is. Zij lezen ook graag en staan open voor allerlei vormen van literatuur.

Voor wie?

Heb je een passie voor talen? Dan is de richting Moderne Talen vast iets voor jou! Vanaf schooljaar ’21-’22 hebben we een volwaardige talenrichting in de 2de graad die voorbereidt op verdere studies binnen het domein van talen en communicatie.

In de studierichting Moderne Talen krijg je naast de drie uren basisvorming Engels en Frans en de 4 uren basisvorming Nederlands, ook nog een extra uur Frans, Engels, Nederlands en Duits aangeboden! Tijdens deze extra uren draait alles rond communicatie. De vier vaardigheden – lezen, schrijven, luisteren en spreken – komen uitvoerig aan bod. Aan de hand van hedendaags beeldmateriaal trachten wij onze woordenschat uit te breiden en de luistervaardigheid te verbeteren. Met behulp van creatieve spreekopdrachten proberen we de durf om te spreken in een vreemde taal verder aan te wakkeren. Met behulp van authentiek tekstmateriaal slagen wij erin om onze kennis van de Franse en Engelse, Amerikaanse en andere Engelstalige culturen uit te breiden. Kortom: na vier jaar in deze richting, kan je alle kanten op!

 Wat na de tweede graad?

Latijn uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad:

  • Economie – Moderne talen
  • Latijn – Moderne talen
  • Moderne talen – Wetenschappen
  • Taal- en communicatiewetenschappen

Hoofdvakken

Nederlands

– aan te vullen –

Frans

– aan te vullen –

Engels

– aan te vullen –

Duits

Het doel van de lessen Duits is leerlingen begeesteren voor hun prachtige taal en cultuur. De lessen zijn gericht op communicatieve vaardigheden, het aanleren van strategieën en de bereidheid en durf om te communiceren en informatie uit te wisselen in het Duits. Een aantal behandelde thema’s zijn: shoppen, eten en drinken, school … Er wordt gebruikgemaakt van ondersteunend visueel en auditief materiaal en verschillende werkvormen. Het leerklimaat in de les Duits is positief en er wordt gefocust op wat goed gaat. Leerlingen moeten geen voorkennis hebben van het Duits, iedereen begint op gelijke hoogte.”

Zin om bij ons te komen studeren?