Economische Wetenschappen

2de graad

Economische wetenschappen is een economisch-wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom, domeinoverschrijdend. Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte elementen van economische wetenschappen (algemene economie en bedrijfswetenschappen) aan bod. Dit wordt aangevuld met wiskunde als voorbereiding op een uitgebreid pakket wiskunde in de derde graad (Economie-Wiskunde). In tegenstelling tot de studierichting Bedrijfswetenschappen omvat deze studierichting dus een abstracter niveau van wiskunde.

Ben je kritisch ingesteld? Heb je belangstelling voor actualiteit en economisch-maatschappelijke problemen? Wil je de processen achter economische gebeurtenissen onderzoeken en verklaren? Wil je weten hoe je de boekhouding moet voeren binnen een onderneming? Heb je een brede algemene interesse voor economie als abstracte én toegepaste wetenschap en toegepaste wiskunde in functie van economie? Zoek je een stevige basis voor je hogere studies? Dan ben jij een geschikte leerling voor de richting Economische Wetenschappen.

  Voor wie?

  Ben je kritisch ingesteld? Heb je belangstelling voor actualiteit en economisch-maatschappelijke problemen? Wil je de processen achter economische gebeurtenissen onderzoeken en verklaren? Wil je weten hoe je de boekhouding moet voeren binnen een onderneming? Wil je later een eigen zaak starten? Zoek je een stevige basis voor je hogere studies? Dan ben jij een geschikte leerling voor de richting economie.

   

   

   Wat na de tweede graad?

  Latijn uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad:

  • Bedrijfswetenschappen
  • Economie-Moderne Talen
  • Economie-wiskunde

  Hoofdvakken

  Economie

  In de 2de graad bestaat het vak Economie uit algemene economie en boekhouden. Bij algemene economie focussen we ons vooral op de (economische) interactie van onszelf met de wereld daarbuiten. Ook wordt er bekeken waarom bepaalde economieën succesvoller zijn dan andere in het creëren van materiële welvaart en in de verdeling ervan. Het mechanisme van vraag en aanbod en de invloed ervan op de marktprijs wordt ontleed in verschillende markten. Ook bij de studie van het monetair beleid van de centrale banken en van de internationale handelsstromen en -betalingen komt het vraag- en aanbodschema aan bod. Bij deze analyse van de economische realiteit hebben we ook steeds oog voor de ethische dimensie.

  Bij boekhouden hebben we aandacht voor o.a. de dubbele boekhouding, de kostprijsberekening en nog veel meer zaken die je in staat zullen stellen de boekhouding te voeren van een onderneming.

  Wiskunde

  Om voorbereid te zijn op een studierichting met een uitgebreid pakket wiskunde in de derde graad (zoals bijvoorbeeld wetenschappen – wiskunde, Latijn – wiskunde, economie – wiskunde, …), krijg je in deze richtingen een stevig pakket (abstracte) wiskunde van 5 lesuren per week.

  Vind je wiskunde leuk en wil je je er graag in verdiepen, dan zijn deze richtingen echt iets voor jou.  Hier ligt het tempo en de moeilijkheidsgraad immers hoog.  In korte tijd zal je nieuwe leerstof moeten verwerken.  De inzet die daarvoor nodig is, kan je alleen opbrengen wanneer je hiervoor echt gemotiveerd bent.  Thuis zal je dagelijks moeten oefenen zodat je stilaan zelf een denkproces leert opbouwen en je dus ook bij nieuwe oefeningen alleen aan de slag kan.  We verwachten hier immers van jou dat je vlot abstract kan denken.  Formules, eigenschappen en stellingen gaan we samen afleiden en zal je regelmatig moeten blijven inoefenen.  Op alle leerstofonderdelen wordt veel dieper ingegaan.

  Zin om bij ons te komen studeren?