Latijn

2de graad

Deze studierichting spreekt leerlingen aan die:

  • ruim geïnteresseerd zijn in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen teksten in het Latijn zijn geschreven,
  • de literatuur in het Latijn van de klassieke Oudheid tot nu willen ontdekken,
  • ervan genieten om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan,
  • het als een uitdaging ervaren om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren.

Invloeden Romeinse wereld

Het Latijn vormt de basis van heel wat moderne talen, zowel Romaanse talen als Germaanse talen. De studie van het Latijn is daarom niet alleen nuttig om vreemde talen vlot aan te leren, maar ook om je eigen taal beter te begrijpen en beheersen. Je leert niet alleen je woordenschat te verrijken, maar ook je inzicht in de opbouw van een zin en tekst te verdiepen. Bovendien scherpt het lezen en vertalen van Latijnse teksten je kritische zin in literatuur en cultuur.

Niet alleen in onze taal maar ook in onze maatschappij vinden we de invloed van de Romeinse wereld nog terug. Aan de hand van de teksten worden verschillende aspecten van de Romeinse samenleving belicht: de oude mythen, de verschillende kunstvormen, de politieke systemen, de oude technieken, de geneeskunde, de handel, de godsdienst, de filosofie … . Door het bestuderen en bespreken van al deze aspecten van het dagelijkse Romeinse leven krijg je niet alleen een kijk op de oude wereld, maar ook op je eigen wereld.

Naarmate de studie van het Latijn vordert in het derde en vierde jaar, wordt het accent verlegd naar cultuur en literatuur. Schrijvers zoals Caesar en Sallustius belichten belangrijke periodes uit onze geschiedenis en die van de Romeinen, met Ovidius en Vergilius maken we kennis met de Romeinse poëzie en Plinius laat ons een glimp zien van het dagelijkse leven in Rome.

 Wat na de tweede graad?

Latijn uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad:

  • Latijn-Moderne talen
  • Latijn-Wetenschappen
  • Latijn-Wiskunde

Hoofdvakken

Latijn

LATIJN Latijn biedt de kans om je liefde voor taal en cultuur verder te
ontwikkelen. Je leert hier puzzelen met taal en ook de discipline om heel regelmatig je puzzelstukken te ordenen,herhalen en memoriseren. Je trekt verbanden en bouwt een basis voor Latijn, maar ook voor andere talen en vakken. Ook de Romeinse cultuur komt ruim aan bod: hoe woonden de
Romeinen? Waarom zijn er zoveel Romeinse goden? Hoe vermaakten de
Romeinen zich? …

Wiskunde

Om voorbereid te zijn op een studierichting met een uitgebreid pakket wiskunde in de derde graad (zoals bijvoorbeeld wetenschappen – wiskunde, Latijn – wiskunde, economie – wiskunde, …), krijg je in deze richtingen een stevig pakket (abstracte) wiskunde van 5 lesuren per week.

Vind je wiskunde leuk en wil je je er graag in verdiepen, dan zijn deze richtingen echt iets voor jou.  Hier ligt het tempo en de moeilijkheidsgraad immers hoog.  In korte tijd zal je nieuwe leerstof moeten verwerken.  De inzet die daarvoor nodig is, kan je alleen opbrengen wanneer je hiervoor echt gemotiveerd bent.  Thuis zal je dagelijks moeten oefenen zodat je stilaan zelf een denkproces leert opbouwen en je dus ook bij nieuwe oefeningen alleen aan de slag kan.  We verwachten hier immers van jou dat je vlot abstract kan denken.  Formules, eigenschappen en stellingen gaan we samen afleiden en zal je regelmatig moeten blijven inoefenen.  Op alle leerstofonderdelen wordt veel dieper ingegaan.

Zin om bij ons te komen studeren?