Sportwetenschappen

 2de graad

Sportwetenschappen is een studierichting waarbij de relatie tussen sport en wetenschappen centraal staat. Het bevat een uitgebreid pakket aan zowel theorie als (sport)praktijk. De kernwetenschappen biologie, fysica en chemie krijgen een zeer belangrijke en centrale invulling. Er worden complexe leerinhouden op een beperkte tijdspanne aangeboden. Daarbovenop komt er een flinke dosis sport bij kijken. De ontwikkeling van de motorische (basis)vaardigheden in combinatie met de ontwikkeling van technische en tactische competenties tot een gevorderd niveau staat hier centraal. Verschillende sportdomeinen worden hierbij aangeboden. De link tussen theorie en praktijk komt verder tot uiting in de bewegingswetenschappen. Deze geven inzicht in de skeletspieren en de werking er van tijdens bewegingen (biomechanische werking), in blessurepreventie en sportherstel, in evenwichtige voeding, etc. Wetenschap, sport en gezondheid kunnen niet meer los van elkaar gezien worden en dat zal de rode draad vormen in deze studierichting.

Je profiel

De leerling sportwetenschappen is een prestatiegerichte leerling die een enorme interesse heeft in zowel sport als wetenschappen. Deze leerling is sterk wetenschappelijk aangelegd en kan vlot verbanden leggen tussen inzichten in de verschillende natuurwetenschappen. Deze leerling is motorisch sterk, beschikt over een goede fysieke conditie en heeft een grote dosis zelfdiscipline wat hem/haar in staat stelt om een gevorderd niveau te behalen in de individuele, interactieve en ritmisch-expressieve bewegingsactiviteiten. Bovendien is voor deze leerling de ontwikkeling van een gezonde, veilige en actieve levensstijl enorm belangrijk.

 

Wat na de tweede graad?

Natuurwetenschappen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad

  • Sportwetenschappen

Hoofdvakken

Bewegingswetenschappen

Leerlingen ontwikkelen een breed bewegingsprofiel én bereiken een gevorderd niveau voor meerdere bewegingsactiviteiten. Hierbij focussen ze op het verbreden en verdiepen van hun technische en tactische bewegingsspecifieke competenties. Dit doen ze binnen drie bewegingsdomeinen: het individuele, interactieve en ritmisch-expressieve domein.

Wiskunde

Om voorbereid te zijn op een studierichting met een uitgebreid pakket wiskunde in de derde graad (zoals bijvoorbeeld wetenschappen – wiskunde, Latijn – wiskunde, economie – wiskunde, …), krijg je in deze richtingen een stevig pakket (abstracte) wiskunde van 5 lesuren per week.

Vind je wiskunde leuk en wil je je er graag in verdiepen, dan zijn deze richtingen echt iets voor jou.  Hier ligt het tempo en de moeilijkheidsgraad immers hoog.  In korte tijd zal je nieuwe leerstof moeten verwerken.  De inzet die daarvoor nodig is, kan je alleen opbrengen wanneer je hiervoor echt gemotiveerd bent.  Thuis zal je dagelijks moeten oefenen zodat je stilaan zelf een denkproces leert opbouwen en je dus ook bij nieuwe oefeningen alleen aan de slag kan.  We verwachten hier immers van jou dat je vlot abstract kan denken.  Formules, eigenschappen en stellingen gaan we samen afleiden en zal je regelmatig moeten blijven inoefenen.  Op alle leerstofonderdelen wordt veel dieper ingegaan.

Biologie

Het vak biologie focust zich op de studie van de natuur en het milieu. Als bioloog leer je in het derde jaar de mooie mengelmoes van levende organismen te sorteren in groepjes met dezelfde gelijke kenmerken, leer je waarom we bacteriën zeker niet altijd moeten bestrijden en wat een virus nu eigenlijk is. Ook onderzoeken we hoe planten en dieren functioneren, hoe ze hun omgeving gebruiken en samenleven in gemeenschappen. Je bestudeert het functioneren van natuurlijke ecosystemen en de invloed van de mens op het natuurlijke milieu. In het vierde jaar richten we de ogen op onszelf en leren we hoe de verschillende stelsels van het menselijk lichaam samenwerken: Waarom gaat ons hart sneller slaan wanneer we een berichtje zien verschijnen van ons liefje en waarom gedragen we ons zo? Tijdens de lesuren biologie leer je kortom het leven op aarde begrijpen.

Als bioloog kan je goed observeren en beschik je over de nodige handigheid om laboratoriumexperimenten te leren uitvoeren en veldwerk te verrichten. Zo trekken we er in het derde jaar een hele dag op uit om zelfstandig land- en wateronderzoek uit te voeren met professionele toestellen. Ook nauwkeurigheid en doorzettingsvermogen zijn een must voor het rapporteren van je eigen onderzoeken. Het echte werk dus!

Biologie is echter meer dan kennis verwerven; in het uur wetenschappelijk werk leer je zelfstandig informatie zoeken en verwerken, leer je je eigen werk en dat van medestudenten kritisch te beoordelen en gebruik te maken van gespecialiseerde wetenschappelijke literatuur. Uiteraard spenderen we ook talrijke uren in het labo en leer je een aantal basistechnieken. Het maken van preparaten, isoleren van DNA uit een stuk fruit en genetische experimenten met tomatenplantjes zijn slechts enkele voorbeelden. Hier wordt ook ruimte gemaakt om je zin voor wetenschappelijk initiatief verder te ontwikkelen.

Fysica

Fysica is overal!

In de lessen fysica bestuderen we fenomenen die overal rond ons optreden: bewegingen en krachten, licht, faseovergangen, druk, elektriciteit en magnetisme, trillingen en golven, …
We starten telkens met de observatie: wat gebeurt er net? Vervolgens bekijken we waarom dit gebeurt en welke factoren deze fenomenen kunnen beïnvloeden.
Kies je voor een wetenschappelijke richting, dan gaan we hier allemaal wat dieper op in en gebruiken we de stevige basis wiskunde die jullie doorheen de jaren vergaren.
In de richting Wetenschappen-Wiskunde krijg je zelfs nog een extra uur fysica, dat we gebruiken om meer proeven uit te voeren, om de leerstof uit de theorielessen wat meer uit te diepen en om enkele extra thema’s te behandelen (botsingen, supergeleiding, medische beeldvorming, …).

Chemie

In de tweede graad maak je tijdens de lessen chemie of scheikunde kennis met een heel aantal nieuwe begrippen. Daar je misschien al weet wat atomen en moleculen zijn, leer je nu ook veel meer bij over het periodiek systeem, verschillende verbindingsklassen, reactiesoorten en ontdek je belangrijke toepassingen in ons dagelijks leven. Je zal merken dat chemie echt overal is!

In het labo leer je basisapparatuur opstellen en gebruiken en zal je doorheen de lessen verschillende laboratoriumtechnieken leren toepassen. Hierbij wordt er verwacht dat je nauwkeurig kan werken en met een kritische blik naar bekomen resultaten leert kijken.

Leerlingen die in de tweede graad een richting volgen met twee lesuren chemie per week stromen, indien ze willen en kunnen, meestal door naar een wetenschappelijke en wiskunde richting in de derde graad. Een sterke interesse in wetenschappen en wiskunde is hier een must!

Zin om bij ons te komen studeren?