Bedrijfswetenschappen

2de graad

Bedrijfswetenschappen is een economisch-wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom, binnen het studiedomein Economie en Organisatie. Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte elementen van economische wetenschappen (algemene economie en bedrijfswetenschappen) aan bod en verdiepende wiskunde vanuit de basisvorming. Dit laatste met het oog op toepassingen in functie van economische wetenschappen in de derde graad. In tegenstelling tot de studierichting Economische wetenschappen omvat deze studierichting dus een meer toepassingsgericht niveau van wiskunde.

 

Ben je kritisch ingesteld? Heb je belangstelling voor actualiteit en economisch-maatschappelijke problemen? Wil je de processen achter economische gebeurtenissen onderzoeken en verklaren? Wil je weten hoe je de boekhouding moet voeren binnen een onderneming? Wil je later een eigen zaak starten? Zoek je een stevige basis voor je hogere studies? Dan ben jij een geschikte leerling voor de richting Bedrijfswetenschappen

 

  Voor wie?

  Bedrijfswetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door economie als abstracte én toegepaste wetenschap en toegepaste wiskunde in functie van economie.

   

   

   Wat na de tweede graad?

  Latijn uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad:

  • Bedrijfswetenschappen

  Hoofdvakken

  Economie

  In de 2de graad bestaat de richting economie uit handelseconomie en boekhouden. Bij handelseconomie focussen we ons vooral op de (economische) interactie van onszelf met de wereld daarbuiten. Ook wordt er bekeken waarom bepaalde economieën succesvoller zijn dan andere in het creëren van materiële welvaart en in de verdeling ervan. Het mechanisme van vraag en aanbod en de invloed ervan op de marktprijs wordt ontleed in verschillende markten. Ook bij de studie van het monetair beleid van de centrale banken en van de internationale handelsstromen en -betalingen komt het vraag- en aanbodschema aan bod. Bij deze analyse van de economische realiteit hebben we ook steeds oog voor de ethische dimensie.
  Bij boekhouden hebben we aandacht voor o.a. de dubbele boekhouding, de kostprijsberekening en nog veel meer zaken die je in staat zullen stellen de boekhouding te voeren van een onderneming.

  Zin om bij ons te komen studeren?