Natuurwetenschappen

 2de graad

Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde. Ze zijn nieuwsgierig van aard, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal. De leerlingen zijn in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken. Ze hebben aandacht voor correct taalgebruik en willen hun communicatieve vaardigheden versterken. Deze leerlingen zien voor zichzelf een toekomst weggelegd in een wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

Je profiel

  • Je hebt een brede interesse voor wetenschappen, wiskunde én moderne talen.
  • Je hebt sterke wiskundige vaardigheden en capaciteiten.
  • Je bent kritisch en stelt jezelf voortdurend in vraag (Is het resultaat dat je berekend hebt correct?).
  • Je bent nieuwsgierig en je wilt een antwoord zoeken of krijgen op heel wat vragen.
  • Je hebt een positieve ingesteldheid tegenover studeren en je bent bereid voldoende studietijd in je planning in te bouwen.
  • Je hebt niet alleen een goed geheugen, maar ook voldoende inzicht.
  • Je wilt later verder studeren en legt hier de basis.

 

Wat na de tweede graad?

Natuurwetenschappen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad

  • Moderne talen-Wetenschappen
  • Latijn-Wetenschappen
  • Wetenschappen-Wiskunde

Hoofdvakken

Wiskunde

Indien je in de tweede graad kiest voor de richting latijn, economische wetenschappen of wetenschappen, krijg je vijf uur wiskunde per week.  We veronderstellen dan dat je zeer graag met wiskunde bezig bent en dat je bereid bent om elke dag voor wiskunde te studeren en te oefenen.  De basisleerstof wordt uitgediept en er komen extra onderwerpen aan bod.  Het tempo ligt een stuk hoger, de oefeningen zijn moeilijker. De zelfredzaamheid en het probleemoplossend denken alsook het abstract redeneren worden belangrijker. De leerstof van de richtingen met vijf uur wiskunde is dus veel uitgebreider dan deze van de richtingen met vier uur wiskunde en het betreft dus niet gewoon een extra uurtje oefenen.

Biologie

Het vak biologie focust zich op de studie van de natuur en het milieu. Als bioloog leer je in het derde jaar de mooie mengelmoes van levende organismen te sorteren in groepjes met dezelfde gelijke kenmerken, leer je waarom we bacteriën zeker niet altijd moeten bestrijden en wat een virus nu eigenlijk is. Ook onderzoeken we hoe planten en dieren functioneren, hoe ze hun omgeving gebruiken en samenleven in gemeenschappen. Je bestudeert het functioneren van natuurlijke ecosystemen en de invloed van de mens op het natuurlijke milieu. In het vierde jaar richten we de ogen op onszelf en leren we hoe de verschillende stelsels van het menselijk lichaam samenwerken: Waarom gaat ons hart sneller slaan wanneer we een berichtje zien verschijnen van ons liefje en waarom gedragen we ons zo? Tijdens de lesuren biologie leer je kortom het leven op aarde begrijpen.

Als bioloog kan je goed observeren en beschik je over de nodige handigheid om laboratoriumexperimenten te leren uitvoeren en veldwerk te verrichten. Zo trekken we er in het derde jaar een hele dag op uit om zelfstandig land- en wateronderzoek uit te voeren met professionele toestellen. Ook nauwkeurigheid en doorzettingsvermogen zijn een must voor het rapporteren van je eigen onderzoeken. Het echte werk dus!

Biologie is echter meer dan kennis verwerven; in het uur wetenschappelijk werk leer je zelfstandig informatie zoeken en verwerken, leer je je eigen werk en dat van medestudenten kritisch te beoordelen en gebruik te maken van gespecialiseerde wetenschappelijke literatuur. Uiteraard spenderen we ook talrijke uren in het labo en leer je een aantal basistechnieken. Het maken van preparaten, isoleren van DNA uit een stuk fruit en genetische experimenten met tomatenplantjes zijn slechts enkele voorbeelden. Hier wordt ook ruimte gemaakt om je zin voor wetenschappelijk initiatief verder te ontwikkelen.

Fysica

Fysica is overal!

In de lessen fysica bestuderen we fenomenen die overal rond ons optreden: bewegingen en krachten, licht, faseovergangen, druk, elektriciteit en magnetisme, trillingen en golven, …
We starten telkens met de observatie: wat gebeurt er net? Vervolgens bekijken we waarom dit gebeurt en welke factoren deze fenomenen kunnen beïnvloeden.
Kies je voor een wetenschappelijke richting, dan gaan we hier allemaal wat dieper op in en gebruiken we de stevige basis wiskunde die jullie doorheen de jaren vergaren.
In de richting Wetenschappen-Wiskunde krijg je zelfs nog een extra uur fysica, dat we gebruiken om meer proeven uit te voeren, om de leerstof uit de theorielessen wat meer uit te diepen en om enkele extra thema’s te behandelen (botsingen, supergeleiding, medische beeldvorming, …).

Chemie

In de tweede graad maak je tijdens de lessen chemie of scheikunde kennis met een heel aantal nieuwe begrippen. Daar je misschien al weet wat atomen en moleculen zijn, leer je nu ook veel meer bij over het periodiek systeem, verschillende verbindingsklassen, reactiesoorten en ontdek je belangrijke toepassingen in ons dagelijks leven. Je zal merken dat chemie echt overal is!

In het labo leer je basisapparatuur opstellen en gebruiken en zal je doorheen de lessen verschillende laboratoriumtechnieken leren toepassen. Hierbij wordt er verwacht dat je nauwkeurig kan werken en met een kritische blik naar bekomen resultaten leert kijken.

Leerlingen die in de tweede graad een richting volgen met twee lesuren chemie per week stromen, indien ze willen en kunnen, meestal door naar een wetenschappelijke en wiskunde richting in de derde graad. Een sterke interesse in wetenschappen en wiskunde is hier een must!

STEM

We staan als samenleving voor heel wat uitdagingen. Energie, milieu, mobiliteit, voeding, vergrijzing. . . Als we die uitdagingen willen aangaan, hebben we mensen nodig die gepassioneerd zijn door techniek, technologie
en wetenschappen. Projectmatig kijken we hoe we de werking van de wereld kunnen begrijpen en mee vormgeven.

Zin om bij ons te komen studeren?