Natuurwetenschappen

 2de graad

Wetenschap is overal, maar toch vooral in deze richting! Deze richting is voor iedereen die meer wil weten over hoe de wereld werkt. Als je meer wil weten over volgende vragen is deze richting zeker iets voor jou.

Heeft mijn hart de vorm van een hart? Waarom raakt mijn hart nooit vermoeid? Waarom doet mijn hart zo gek als ik verliefd ben? Het lijkt alsof ik zweef als ik verliefd ben, maar toch houdt er een kracht me op de aarde? Zou die kracht dezelfde zijn op Jupiter of Mars? Waaruit bestaat Jupiter of Mars? Hoe snel vliegt een raket? Is er leven op deze planeten? Leven virussen? Wat is het verschil tussen een virus en een bacterie? Is een atoom het allerkleinste deeltje? Waar blijven de bubbels in spuitwater vandaan komen en waarom prikken ze in mijn neus? Waarom word ik niet wakker als een mug me prikt? Hoe werken mijn hersenen en hoe zien ze eruit?

Fysica, chemie en biologie worden in modules aangeboden in deze richting. Bij fysica ligt de focus op ruimte, beweging en krachten.

Bij Chemie starten we heel klein en ontdekken we waar de materie uit bestaat en hoe stofjes met elkaar reageren. We gaan dus van atoom tot oerknal en van zure citroenen tot kleurtjes in snoep.

Je bent verwonderd en zoekt graag verklaringen voor alles wat zich rond jou en in jou afspeelt? Kijk dan eens verder naar het profiel van een leerling Natuurwetenschappen en praat gerust eens met je wetenschapsleerkrachten.

Je profiel

 • Je denkt graag kritisch na.

 • Je experimenteert graag.

 • Je verdiept je graag in nieuwe informatie.

 • Logisch redeneren doe je graag. Vraagstukken zijn voor jou .

 • Informatie structureren en verwerken vind je belangrijk.

 • Je werkt nauwkeurig.

 • Je werkt graag zelfstandig.

 • Je deelt graag informatie met anderen en versterkt daarbij graag je communicatieve vaardigheden.

 • Bij groepswerken draag je bij tot een goed resultaat.

 • Je bezit een gezonde portie doorzettingsvermogen om samen uitdagingen aan te gaan.

 

Wat na de tweede graad?

Natuurwetenschappen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad

 • Moderne talen-Wetenschappen
 • Latijn-Wetenschappen
 • Wetenschappen-Wiskunde

Hoofdvakken

Wiskunde

Om voorbereid te zijn op een studierichting met een uitgebreid pakket wiskunde in de derde graad (zoals bijvoorbeeld wetenschappen - wiskunde, Latijn - wiskunde, economie - wiskunde, ...), krijg je in deze richtingen een stevig pakket (abstracte) wiskunde van 5 lesuren per week.

Vind je wiskunde leuk en wil je je er graag in verdiepen, dan zijn deze richtingen echt iets voor jou.  Hier ligt het tempo en de moeilijkheidsgraad immers hoog.  In korte tijd zal je nieuwe leerstof moeten verwerken.  De inzet die daarvoor nodig is, kan je alleen opbrengen wanneer je hiervoor echt gemotiveerd bent.  Thuis zal je dagelijks moeten oefenen zodat je stilaan zelf een denkproces leert opbouwen en je dus ook bij nieuwe oefeningen alleen aan de slag kan.  We verwachten hier immers van jou dat je vlot abstract kan denken.  Formules, eigenschappen en stellingen gaan we samen afleiden en zal je regelmatig moeten blijven inoefenen.  Op alle leerstofonderdelen wordt veel dieper ingegaan.

Biologie

Het vak biologie focust zich op de studie van de natuur en het milieu. Als bioloog leer je in het derde jaar de mooie mengelmoes van levende organismen te sorteren in groepjes met dezelfde gelijke kenmerken, leer je waarom we bacteriën zeker niet altijd moeten bestrijden en wat een virus nu eigenlijk is. Ook onderzoeken we hoe planten en dieren functioneren, hoe ze hun omgeving gebruiken en samenleven in gemeenschappen. Je bestudeert het functioneren van natuurlijke ecosystemen en de invloed van de mens op het natuurlijke milieu. In het vierde jaar richten we de ogen op onszelf en leren we hoe de verschillende stelsels van het menselijk lichaam samenwerken: Waarom gaat ons hart sneller slaan wanneer we een berichtje zien verschijnen van ons liefje en waarom gedragen we ons zo? Tijdens de lesuren biologie leer je kortom het leven op aarde begrijpen.

Als bioloog kan je goed observeren en beschik je over de nodige handigheid om laboratoriumexperimenten te leren uitvoeren en veldwerk te verrichten. Zo trekken we er in het derde jaar een hele dag op uit om zelfstandig land- en wateronderzoek uit te voeren met professionele toestellen. Ook nauwkeurigheid en doorzettingsvermogen zijn een must voor het rapporteren van je eigen onderzoeken. Het echte werk dus!

Biologie is echter meer dan kennis verwerven; in het uur wetenschappelijk werk leer je zelfstandig informatie zoeken en verwerken, leer je je eigen werk en dat van medestudenten kritisch te beoordelen en gebruik te maken van gespecialiseerde wetenschappelijke literatuur. Uiteraard spenderen we ook talrijke uren in het labo en leer je een aantal basistechnieken. Het maken van preparaten, isoleren van DNA uit een stuk fruit en genetische experimenten met tomatenplantjes zijn slechts enkele voorbeelden. Hier wordt ook ruimte gemaakt om je zin voor wetenschappelijk initiatief verder te ontwikkelen.

Fysica

Fysica is overal!

In de lessen fysica bestuderen we fenomenen die overal rond ons optreden: bewegingen en krachten, licht, faseovergangen, druk, elektriciteit en magnetisme, trillingen en golven, …
We starten telkens met de observatie: wat gebeurt er net? Vervolgens bekijken we waarom dit gebeurt en welke factoren deze fenomenen kunnen beïnvloeden.
Kies je voor een wetenschappelijke richting, dan gaan we hier allemaal wat dieper op in en gebruiken we de stevige basis wiskunde die jullie doorheen de jaren vergaren.
In de richting Wetenschappen-Wiskunde krijg je zelfs nog een extra uur fysica, dat we gebruiken om meer proeven uit te voeren, om de leerstof uit de theorielessen wat meer uit te diepen en om enkele extra thema’s te behandelen (botsingen, supergeleiding, medische beeldvorming, …).

Chemie

In de tweede graad maak je tijdens de lessen chemie of scheikunde kennis met een heel aantal nieuwe begrippen. Daar je misschien al weet wat atomen en moleculen zijn, leer je nu ook veel meer bij over het periodiek systeem, verschillende verbindingsklassen, reactiesoorten en ontdek je belangrijke toepassingen in ons dagelijks leven. Je zal merken dat chemie echt overal is!

In het labo leer je basisapparatuur opstellen en gebruiken en zal je doorheen de lessen verschillende laboratoriumtechnieken leren toepassen. Hierbij wordt er verwacht dat je nauwkeurig kan werken en met een kritische blik naar bekomen resultaten leert kijken.

Leerlingen die in de tweede graad een richting volgen met twee lesuren chemie per week stromen, indien ze willen en kunnen, meestal door naar een wetenschappelijke en wiskunde richting in de derde graad. Een sterke interesse in wetenschappen en wiskunde is hier een must!

STEM

Kent u STEM al? Nee? Nochtans is STEM niet weg te denken uit ons leven. Want STEM staat in een internationale context voor: Science, Technology, Engineering,Mathematics.

STEM staat dus voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. U denkt misschien meteen aan ingenieurs of computer- programmeurs, maar STEM is veel meer dan dat. Denk maar aan de nieuwe technieken in land- en tuinbouw die mee zorgen voor het eten op uw bord, aan de moderne apparatuur die elke dag levens redt in ziekenhuizen of simpelweg aan de verlichtingsinstallatie die er voor zorgt dat u niet in het donker moet lezen.

De samenleving van vandaag heeft mensen nodig met een STEM-profiel. Mensen met een neus voor wiskunde, exacte wetenschappen, ingenieurswetenschappen, techniek en technologie. Daarom is het belangrijk dat jongeren kiezen voor STEM en een beroepsloopbaan uitbouwen in STEM.

Zin om bij ons te komen studeren?