Latijn – STEM

1ste graad

Het Latijn vormt de basis van heel wat moderne talen, zowel Romaanse talen als Germaanse talen. De studie van het Latijn is daarom niet alleen nuttig om vreemde talen vlot aan te leren, maar ook om je eigen taal beter te begrijpen en beheersen. Je leert niet alleen je woordenschat te verrijken, maar ook je inzicht in de opbouw van een zin en tekst te verdiepen. Bovendien scherpt het lezen en vertalen van Latijnse teksten je kritische zin in literatuur en cultuur.

Invloeden Romeinse wereld

Niet alleen in onze taal maar ook in onze maatschappij vinden we de invloed van de Romeinse wereld nog terug. Aan de hand van de teksten worden verschillende aspecten van de Romeinse samenleving belicht: de oude mythen, de verschillende kunstvormen, de politieke systemen, de oude technieken, de geneeskunde, de handel, de godsdienst, de filosofie … . Door het bestuderen en bespreken van al deze aspecten van het dagelijkse Romeinse leven krijg je niet alleen een kijk op de oude wereld, maar ook op je eigen wereld.

 Wat na de eerste graad?

Als je Latijn-Stem volgt op Het Atheneum word je voorbereid op alle studierichtingen die worden aangeboden in de 2de graad: Latijn, Economische Wetenschappen, Bedrijfswetenschappen, Natuurwetenschappen, Sportwetenschappen, Moderne Talen en Humane Wetenschappen

Hoofdvakken

Latijn

LATIJN Latijn biedt de kans om je liefde voor taal en cultuur verder te
ontwikkelen. Je leert hier puzzelen met taal en ook de discipline om heel regelmatig je puzzelstukken te ordenen,herhalen en memoriseren. Je trekt verbanden en bouwt een basis voor Latijn, maar ook voor andere talen en vakken. Ook de Romeinse cultuur komt ruim aan bod: hoe woonden de
Romeinen? Waarom zijn er zoveel Romeinse goden? Hoe vermaakten de
Romeinen zich? …

Frans

< aan te vullen >

Nederlands

< aan te vullen >

Vergelijk het lessenrooster

Zin om bij ons te komen studeren?